10.06.2019 75 jaar Vrijheid

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.

Overal in Nederland wordt 75 jaar vrijheid herdacht met allerlei soorten activiteiten, klein en groot.
In Onstwedde is door stichting Ocrea inmiddels ook een comité gestart om in de week van 12 april 2020 75 jaar vrijheid te vieren maar ook te herdenken wat daar in de jaren tot en met 1945 aan vooraf ging. Verschillende activiteiten worden op dit moment door het comité voorbereid. Meer informatie krijgt u daarover zodra deze meer concreet vorm hebben.

Expositie
Binnen dit geschetste kader is het comité bezig een expositie voor te bereiden. De expositie zal ongeveer een week te bezichtigen zijn en is gericht op spullen die een relatie hebben met de bezetting maar ook met de bevrijding. Het organiseren van zo’n expositie kan echter niet zonder hulp van de eigenaren van deze spullen.
Het comité vraagt u daarom vriendelijk om, wanneer u in het bezit bent van spullen (al dan niet voorzien van een verhaal) die met bezetting en bevrijding te maken hebben, deze aan het comité beschikbaar te stellen voor de expositie. Het spreekt vanzelf dat het comité uitermate zorgvuldig met uw spullen omgaat.

Verhalen
Verder is het comité op zoek naar wellicht onbekende en misschien nog niet eerder vertelde oorlogs- en bevrijdingsverhalen. Kent u verhalen? Dan vraagt het comité om deze met hun te delen. Hoe het comité de verhalen gaat gebruiken is nog een onderwerp dat nog verder moet worden uitgewerkt. Het spreekt vanzelf uw privacy hierbij wordt gerespecteerd.

Contact
In het geval u het comité van dienst kunt en wilt zijn kunt u contact opnemen met één van de leden van het comité of mailen of bellen naar e-mail / T (0599)332666

Het comité,
Janneke Prins
Helga Huls
Fianne Koudstaal
Henk Fissering
Marcel Nijboer
Jan Hidde Wilzing
Gert Meijer