17.04.2019 Budget voor opruimacties zwerfafval


Sinds kort stelt de gemeente extra budget ter beschikking voor de aanpak van zwerfafval. Met dit budget kunnen dorpen en wijken extra geld ontvangen voor het houden van zwerfafval opruimacties.


Het ‘verdiende’ budget kan worden besteed aan initiatieven die ten goede komen aan de leefbaarheid het dorp. De vergoeding voor het opruimen van zwerfaval bedraagt per opruimactie max €500,00 afhankelijk van de hoeveelheid personen en de duur die aan de actie wordt besteed.

Heb je een idee en een bestemming waar het geld aan kan worden besteed en welke organisatie hier baat bij kan hebben (vereniging, school zorg- welzijnsorganisatie, kerk) meld je dan aan bij Ocrea. Samen kan er dan een plan worden gemaakt en worden ingediend bij de gemeente.

Stichting Ocrea
E-mail
Informatiepagina

Stichting Ocrea zet zich in voor het bevorderen van het woon- & leefklimaat en het behartigen van de belangen van de inwoners in en rond Onstwedde. Via de Schakel en Onstwedde.info houden wij u ook op de hoogte van alle actuele zaken. Kijk voor meer informatie op onze informatiepagina op Onstwedde.info. Hebt u vragen of suggesties? Stuur ons een E-mail.