15.10.2018 Waar zijn de paaltjes ?

Halverwege de Duinweg zijn in september door de gemeente twee nieuwe paaltjes geplaatst. Helaas zijn de paaltjes binnen twee dagen al weer verdwenen......

Een aantal jaren geleden hebben de bewoners van de Duinweg met de gemeente overleg gehad over de verkeers- en veiligheidssituatie van de Duinweg. Er is destijds afgesproken om halverwege paaltjes te plaatsen, waardoor het van beide kanten een doodlopende weg is geworden.

Het afgelopen jaar zijn meerdere keren aangebrachte paaltjes vernield of weggehaald. Ook de zwaar verankerde palen die de afgelopen maand weer zijn geplaatst hebben er maar kort gestaan. Al met al betekent dit een behoorlijke schadepost voor de gemeente. Verder betekent het dat er nu meer sluipverkeer is langs de Duinweg en dat er ook harder wordt gereden.

Stichting Ocrea, dat zich inzet voor de leefbaarheid in het dorp, zou graag zien dat de paaltjes weer teruggeven worden. We doen hierbij dan ook een dringend beroep op degene die de paaltjes heeft meegenomen. Mocht iemand verder iets hebben gezien of  informatie hebben dan kan men zich wenden tot Ocrea.

Ocrea