18.10.2018 Verslag overleg Ocrea en gemeente

Op woensdag 3 oktober vond het halfjaarlijks overleg plaats tussen Ocrea en de gemeente.

Vanuit haar taakgebied Ruimte en Wonen schuift wethouder Goziena Brongers vanaf nu ieder half jaar aan bij Ocrea om verschillende actuele onderwerpen te bespreken. Op deze manier houden beide elkaar op de hoogte van allerlei ontwikkelingen en kan waar mogelijk snel actie worden ondernomen. Onderwerpen die onder andere aan bod kwamen waren bouwvergunningen, groenvoorziening, het zwembad en onderhoud aan fietspaden.

Vergunningen
Er is door verschillende inwoners aangegeven dat de bouwvergunningen al een tijd worden gemist in de krant. De gemeente Stadskanaal publiceert tegenwoordig officiële bekendmakingen en mededelingen op de website Officiële Bekendmakingen. Hier vallen ook (omgevings)vergunningen, bestemmingsplannen en verkeersbesluiten onder.

Groenvoorziening
Er zijn klachten binnengekomen over de groenvoorziening, en dan met name klachten die betrekking hebben op onkruid. De gemeente heeft aangegeven dat dit inderdaad een probleem vormt, maar dat zij door regel en wetgeving beperkt worden met betrekking tot de middelen waarmee ze dit kunnen bestrijden. Er wordt momenteel druk gezocht naar een structurele oplossing.

Zwembad
Het zwembad heeft mede dankzij het geweldige zomerweer een heel goed seizoen gedraaid. Er waren veel bezoekers, en ook de activiteiten werden druk bezocht. Dit ook mede dankzij alle vrijwilligers die hebben geholpen! Bedankt daarvoor namens de werkgroep.
De zomer is nu voorbij, maar voor de werkgroep gaat het werk door. Er wordt druk gewerkt aan een plan voor het voortbestaan, dit in samenwerking met Optisport. In 2019 zal het bad sowieso nog geopend zijn, en zal er een besluit plaatsvinden over de toekomst van het bad.

Oversteekplaats
Op verzoek van de Zijlen is er een oversteekplaats gerealiseerd aan de Dorpsstraat, zodat bewoners van Het Landhuis veilig de straat kunnen oversteken om boodschappen te kunnen doen. Er is een zebrapad aangelegd naast de hoek van de Karskenslaan.

Fietspaden
Er zijn diverse schelpfietspaden in en rondom het dorp die onderhoud nodig hebben. Met een nieuwe machine zullen komend voorjaar deze fietspaden worden aangepakt.

Wandeltocht
De 1,2,3,4 wandeltocht die georganiseerd is in samenwerking met de handelsvereniging en Onstwedder Gaarv’n was een groot succes. Tijdens deze wandeltocht ging men in een groep onder leiding van een gids door en rond Onstwedde, waarbij veel verteld werd over de geschiedenis, maar ook over de natuur. Onder andere de legende van de juffertoren, het dokter Hommes bos en de moord op pastoor Else kwamen aan bod. Met circa 70 deelnemers op beide avonden moesten er helaas ook mensen teleurgesteld worden. De reacties op de wandeling waren heel positief. Volgend jaar hopen we weer een aantal tochten te kunnen verzorgen.

Klik hier voor de website Officiële Bekendmakingen

Ocrea