08.02.2018 Informatieavond behoud 't Vlasmeer

Woensdagavond zijn ruim zeventig belangstellenden uit Onstwedde en Alteveer naar jeugdsoos De Boerderij gekomen om mee te denken over de toekomst van zwembad 't Vlasmeer.

De bijeenkomst was een initiatief van stichting Ocrea samen met de werkgroep zwembad 't Vlasmeer. Aanleiding voor de bijeenkomst was de steeds maar aanhoudende discussie over het voortbestaan van de zwembaden in de gemeente Stadskanaal: 't Vlasmeer in Onstwedde, De Horsten in Musselkanaal en Bad Noord in Stadskanaal.

Al jaren is er onzekerheid over een definitief voortbestaan van de zwembaden. Lilian Kruiter geeft aan dat hierdoor investeringen zowel technisch noodzakelijke investeringen in het zwembad als gewenste recreatieve investeringen voor het zwembad en de zonneweide daarom niet worden uitgevoerd. "Waarom veel geld uit geven, als het misschien maar voor een korte tijd is" legt Lilian de aanwezigen uit.

De huidige stand van zaken is dat de gemeente nu van Ocrea en de werkgroep een plan vraagt op grond waarvan het zwembad open kan blijven.
In hoofdlijnen zijn er twee opties: geheel zelfstandig het bad met een werkgroep exploiteren. Dit is een zware en risicovolle onderneming voor een werkgroep met alleen vrijwilligers. De voorkeur gaat daarom uit naar de tweede optie, het bad exploiteren met een professional zoals de huidige exploitant Optisport met hulp van vrijwilligers vanuit Onstwedde. Hoe? daarin moet het plan gaan voorzien.

Na Lilian kreeg Maarten Frazer, regiomanager bij Optisport het woord. Hij gaf uitleg over hun rol als exploitant en benoemde suggesties om 't Vlasmeer op korte termijn een frisse aanblik te geven, om verder samen te werken, en wat alternatieve exploitatiemogelijkheden om een bezoek aan het zwembad aantrekkelijker te maken.

Vervolgens gingen de bezoekers in groepen uitéén met de opdracht ideeën op papier te zetten en vervolgens bij de werkgroep in te leveren. De werkgroep neemt de ideeën mee bij het opstellen van een mooi en gedegen plan, gericht op het voortbestaan van 't Vlasmeer. Er zijn veel ideeën en suggesties binnen gekomen.

Dat de werkgroep en de bevolking van Onstwedde en Alteveer hun Vlasmeer willen behouden is duidelijk uitgesproken. Deze zomer bestaat het zwembad vijftig jaar. Samen gaan we voor de volgende vijftig jaar. Toch?

Aanmelden als donateur of vrijwilliger van zwembad 't Vlasmeer?


Bekijk de fotoreportage van de informatieavond