• Terug
  • Nieuws
  • Hartenkreet in historisch perspectief
27 december 2023

Hartenkreet in historisch perspectief.

Westerwolders: Oude traditie nieuw leven inblazen?!
 
Velen In Groningen maken zich met mij boos, als we onze bestuurders van Westerwolde/Groningen zich zien uitsloven voor de vluchtelingen in Ter Apel. Complimenten voor hun inzet!  De bestuurders in Oost Groningen worden aan hun lot overgelaten. Ik - met vele bekenden van me - krijg er bij tijd en wijle buikpijn van, als ik zie, dat al hun inspanningen voor de vluchtelingen maar voor even helpen. Snel daarna loopt de ‘emmer’ in Ter Apel weer over en moeten de vluchtelingen zich maar behelpen. Vele bestuurders buiten de provincie Groningen maken zich er niet of nauwelijks druk om en laten het in Ter Apel maar gebeuren.

Helpen bij de eerste opvang van de vluchtelingen is er nauwelijks bij. Zelfs onze vertegenwoordigers in de 2de kamer en in de regering willen zich er makkelijk vanaf doen. Ze laten de bestuurders van onze gemeenten de hete kooltjes uit het vuur halen.  Zelf uitspraken van het gerechtshof in Den Haag (okt/dec. 2022) lapt de Staat aan zijn laars. De uitspraak van de Rechtbank is: Nederland moet op korte termijn aan internationale normen en Europese regelgeving voldoen. De overheid moet zorgen voor een duurzaam opvangsysteem. Deze uitspraak over onrecht ligt er al ruim een jaar.  Er moet NU gehandeld worden. Een recente actie van de gemeente Westerwolde met het beginnen van een rechtszaak tegen het COA, heeft n.m.m. geen zin. Herhaling van zetten!
 
Geschiedenis van Westerwolde
Voor ruim 500 jaar geleden werd heel zuidoost Groningen ‘Westerwolde’ genoemd. Westerwolde moest zich lang zelf zien te redden. Het werd omringd door veen en was moeilijk bereikbaar. De familie Addinga heerste vanuit hun kasteel in Wedde met een stevige knoet over Westerwolde. Dat deden ze voor meer dan honderd jaar.  De Westerwolders leden onder hun schrikbewind. En zie in zowel 1391 maar ook in 1475 pikten ze het niet langer en kwamen in opstand. Ze gingen zo ver, dat ze Egge Addinga I in 1391 bij het buurtschap Wessinghuizen hebben vermoord en Egge II in 1475 bij de burcht in Wedde. De zoon van Egge II, Haye Addinga, nam het schrikbewind over van zijn vader en ging te keer als een wild beest. Hij vermoordde zelfs de pastoor van Onstwedde.

De Onstwedders lieten het er niet bij zitten. Ze zochten steun bij de bisschop van Osnabrück en van Münster. En toen dat onvoldoende resultaat gaf, werd de Stad Groningen te hulp geroepen. Die Stad maakte in 1478 de Wedder Burcht met de grond gelijk. Het was uit met de Addinga’s, definitief uit! De Westerwolders waren bevrijd van het schrikbewind.
 
Wat leren wij uit dit verhaal?
In elk geval, dat het vertrouwen van onze voorouders in de goede afloop van een strijd voor recht en gerechtigheid sinds die opstanden is gebleven.  Ongeveer 50 jaar geleden trokken de Groningers met velen ook ‘ten strijde’ tegen de plannen om een militairoefenterrein in Westerwolde aan te leggen en wisten niet veel later de opslag van het radioactief afval in de zoutpijler onder Onstwedde te voorkomen. Actief en strijdbaar burgerschap noemen we dat tegenwoordig!

Wij laten nog steeds niet met ons sollen.  Toen niet en nu niet! We hebben de bereidheid en de onderlinge solidariteit om – zo nodig – ons recht af te dwingen! Met deze instelling kunnen we onrecht ook anno 2023 in onze regio aanpakken. Historici denken zelfs, dat de kenmerkende Groninger zegswijze “Kom op! Kop d’r veur” in 1475 in Westerwolde uiteindelijk gestalte heeft gekregen.
 
Terug naar 2023 en het onmenselijke handelen met de vluchtelingen in Ter Apel en de overlast voor werknemers en bewoners.  Wordt het geen tijd onze oude onderlinge solidariteit in zuidoost Groningen weer nieuw leven in te blazen en ons recht af te dwingen: de komende jaren moet Ter Apel ontlast worden van veel te veel vluchtelingen in en rond het aanmeldcentrum. Geheel Nederland moet zich inzetten voor de eerste opvang van de vluchtelingen.
Laten we stevig in actie komen om Den Haag en de andere gemeenten wakker te schudden.
 
Namens vele Westerwolders
Jan Willem Kok

Afbeelding: Geert Schreuder