17.01.2023 Wilzing - het nieuwe bestemmingsplan

De gemeente Stadskanaal maakt een nieuw bestemmingsplan voor de hele gemeente.

U kunt hieronder lezen hoe u het nieuwe bestemmingsplan kunt bekijken.

Mocht het voor u niet helemaal duidelijk zijn, dan kunt u ook gerust vrijblijvend contact met ons opnemen.

Telefonisch zijn wij bereikbaar op 0599-332775.

Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing
Brink 11
Onstwedde
Website

 

Bron / informatie: gemeente Stadskanaal

De gemeente Stadskanaal maakt een nieuw bestemmingsplan voor de hele gemeente. In dat plan oefenen we tegelijk met onderdelen van de komende Omgevingswet. Daarom noemen we het een omgevingsplan. Het nieuwe plan vervangt zeven grote en meerdere kleine bestemmingsplannen die nu in de gemeente gelden. Het ontwerp van het nieuwe omgevingsplan is klaar en ligt binnenkort ter inzage. Om het nieuwe omgevingsplan zo juist en volledig mogelijk op te stellen, nodigt de gemeente iedereen in de gemeente uit om mee te denken over het plan.

Het nieuwe plan vormt het toetsingskader voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Zo zijn in het omgevingsplan regels opgenomen over de manier waarop men gronden en gebouwen mag gebruiken, bijvoorbeeld voor een woning of een bedrijf. Ook staat erin wat de bouwmogelijkheden op een perceel zijn. Nieuw is dat we ook regels opnemen over bijvoorbeeld het toetsen aan de welstandseisen, het kappen van bomen, het maken van een uitrit en over reclame-uitingen. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt bekijken we op grond van het omgevingsplan of de vergunning verleend kan worden.

Het ontwerp omgevingsplan ligt ter inzage van 12 januari tot en met 23 februari 2023. Graag nodigen we iedereen uit om te bekijken of we het plan goed en volledig opgesteld hebben. Misschien zijn er verbeteringen mogelijk of zijn er ideeën hoe het anders kan, of klopt de bestemming van een perceel niet. Iedereen kan dan een zienswijze over het ontwerp plan geven. Die reactie betrekken we bij het opstellen van het definitieve plan.

Het ontwerp omgevingsplan is te bekijken op de website ruimtelijkeplannen. Een uitleg hoe deze website werkt is te vinden op www.stadskanaal.nl/omgevingswet. Ook is het omgevingsplan tijdens openingstijden van het gemeentehuis digitaal in te zien in het gemeentehuis. Daarnaast organiseren we drie inloopmomenten in de dorpen om het omgevingsplan te bekijken. Inwoners kunnen tijdens deze inloopmomenten met onze medewerkers het omgevingsplan bekijken. We verstrekken informatie, beantwoorden vragen en helpen bij het digitaal inzien van het plan.

Datum, 16-20 uur                Locatie                                  Adres
Woensdag 18 januari 2023    Stadskanaal, Gemeentehuis    Raadhuisplein 1, Stadskanaal
Donderdag 19 januari 2023   Mussel, Café Summertime       Musselweg 41, Mussel
Woensdag 25 januari 2023    Onstwedde, d’Ekkelkaamp      Kerklaan 7, Onstwedde

Website Ruimtelijkplannen

Website gemeente Stadskanaal / omgevingswet