13.06.2022 Thema beschermd dorpsgezicht Smeerling

In de maand Juli staat ‘beschermd dorpsgezicht Smeerling’ centraal bij Gasterij Natuurlijk Smeerling.
Iedere donderdagmiddag in juli van 13.00 tot 17.00 uur is Stichting Onstwedder Gaarv’n  aanwezig bij Gasterij Natuurlijk Smeerling om 2 oude ambachten te demonstreren die raakvlakken hebben met het beschermd dorpsgezicht. U bent van harte welkom.


Te boeken Op donderdagmiddag is het Dorpsgezicht arrangement:
Start met een Aaltje wandeling vanaf Gasterij Natuurlijk Smeerling (3,8 km), bezichtig daarna de oude ambachten demonstratie van Onstwedder Gaarv’n en geniet van koffie of thee met huisgemaakt lekkers
07-07-2022: demonstratie dokkenbinden en korenmalen
14-07-2022: demonstratie dokkenbinden en houtdraaien
21-07-2022: demonstratie dokkenbinden en houtsnijden
28-07-2022: demonstratie dokkenbinden en mandenvlechten.

Kosten: € 6,00 p.p te reserveren via e-mail of bel: T (0599) 312611.

(tekst uit: Beschermd dorpsgezicht Smeerling Metbroek, uitgave 2014)
Het buurtschap Smeerling is een van de weinige bewaard gebleven essenzwermdorpen in Westerwolde. Dergelijke buurtschappen ontstonden als er in een dorp - in dit geval Onstwedde - te weinig opbrengst van de landbouwgronden was. Mensen zochten dan in de buurt een plek om zich te vestigen en nieuwe landbouwgrond in de omgeving te ontginnen. Daarvoor werden meestal zandruggen uitgezocht. Ook in Smeerling was dat het geval.

De precieze ouderdom van Smeerling in onbekend, hoogstwaarschijnlijk tiende eeuws. De oudst bewaard gebleven boerderij in het dorp stamt uit het midden van de achttiende eeuw, maar de fundamenten zijn veel ouder. De willekeurig aandoende ligging van de boerderijen, die op basis van de aard  het boerenbedrijf is ontstaan, is vrijwel ongewijzigd gebleven. De verkaveling van de omliggende esgronden uit de negentiende eeuw is grotendeels nog intact.

Kenmerkend voor Smeerling zijn de houtwallen, de eiken, de ligging van de boerderijen en hun daken met oud-hollandse dakpannen en de openheid van het gebied. De erven lopen over in het openbaar gebied. Het aanliggend Metbroekbos is een restant van het oudste bosgebied van Westerwolde.

Om de hoevenzwerm en het omliggende landschap te beschermen, is Smeerling bij besluit van 11 September 1972 aangewezen als een van de eerste beschermde dorpsgezichten in Nederland.

Aanmelden

Website Gasterij Natuurlijk Smeerling, sponsor van Onstwedde.info

Foto: Strodokken leggen op het pand van Gasterij Natuurlijk Smeerling. 1 van de oude ambachten van Onstwedder Gaarv'n.