01.12.2021 Specialist vaker naar huisartsenpraktijk

Huisartsen in Westerwolde zetten nog meer speciale spreekuren op waardoor patiënten minder vaak naar het ziekenhuis verwezen hoeven worden.

Zo’n ‘meekijk-spreekuur’ houdt in dat een in het ziekenhuis werkzame specialist naar de huisartspraktijk komt om daar samen met die arts patiënten te onderzoeken. ,,Vaak blijkt dan dat een patiënt ter plekke geholpen kan worden en verwijzen niet nodig is’’, zegt Jana Wissekerke.

Zij is huisarts in Wedde en lid van de Huisartsencoöperatie Westerwolde. Haar collega’s in Vlagtwedde, Sellingen, Onstwedde, Finsterwolde en Bellingwolde behoren daar ook toe. Samen zetten ze twee jaar geleden het project op. Dat wordt bekostigd door Menzis.

In eerste instantie kwamen cardiologen en internisten naar de praktijken toe. Dat had tot gevolg dat twee derde van de patiënten die deze spreekuren bezochten niet naar het ziekenhuis hoefden.

,,Inmiddels houdt ook een orthopeed regelmatig spreekuren in ons gebied, met de praktijk in Finsterwolde als basis, en deze week is daar een dermatoloog, Tondo van Rijssen, in Wedde bijgekomen’’, zegt Wissekerke. Van Rijssen werkt net als de andere deelnemende specialisten in het ziekenhuis in Stadskanaal en is aangesloten bij de medische specialistische coöperatie Treant.

,,Hij komt maandelijks naar mijn praktijk voor het spreekuur’’, zegt Wissekerke. ,,Patiënten met huidklachten worden daar onderzocht. Vroeger verrichtte ik dat onderzoek en dan gebeurde het geregeld dat ik mensen verwees, omdat ik niet altijd voldoende kennis van het betreffende vakgebied heb. Nu de specialist ter plekke is, hoeven we minder mensen door te verwijzen.’’

Wissekerke ziet diverse voordelen in deze werkwijze. ,,De patiënt wordt dichter bij huis geholpen en de stress van een ziekenhuisbezoek blijft hem of haar bespaard. Bovendien gaat het niet ten koste van zijn of haar eigen risico. Een ander voordeel is dat mijn kennis van dit specialisme groter wordt, omdat ik bij het spreekuur aanwezig ben en meekijk. Vandaar meekijk-spreekuur.’’

Bron: Dagblad van het Noorden

Huisartsenpraktijk Schut, sponsor van Onstwedde.info

Huisartspraktijk J. de Kroon, sponsor van Onstwedde.info