04.09.2021 Spaar mee voor BeleefTV Zorghuis Samen

We zijn sinds een jaar met en voor Zorghuis Samen aan het sparen voor een BeleefTV, dit door middel van verschillende acties, het verkopen van spullen van de creatieve middagen en door alle donaties. We hebben nu ongeveer de helft van het totaalbedrag bereikt en willen alle mensen die zich op welke manier dan ook hiervoor hebben ingezet hartelijk bedanken.

Wilt u onze zorgvragers helpen om binnenkort te kunnen genieten van deze extra activiteit die we dan aan kunnen bieden?
Voor donatie: U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL66RABO 0171 9929 62 of u kunt uw gift deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus, deze staat in de centrale hal van Zorghuis Samen.
 
Wat is de BeleefTV?
De BeleefTV is een grote, interactieve, mobiele activiteitentafel. Het spelen van stimulerende spelletjes, het luisteren van muziek en het ophalen van herinneringen brengt de bewoners van zorginstellingen dichter bij elkaar en hun omgeving.

Website Zorghuis Samen, sponsor van Onstwedde.info

Foto: Zorghuis Samen