09.09.2019 Migchels spreekt van een onzinnig plan

Veehouders in Groningen en Drenthe kunnen het amper geloven. Om de stikstofproblemen op te lossen wil D66 de veestapel halveren. ,,Je maakt als overheid met het Programma Aanpak Stikstof een enorme blunder en zegt vervolgens tegen de landbouw: ‘Lossen jullie het maar op’.’’

D66 wil veehouderij laten opdraaien voor stikstofcrisis: 'Voor de bio-industrie is geen toekomst in Nederland'.

De landbouw verdient een compliment, geen halvering, zegt LTO Nederland, ondernemers- en werkgeversorganisatie van de agrarische sector, in een eerste reactie. ‘Voor een balans tussen natuur en andere belangen als wonen, reizen en werken moet iedereen bewegen. Wij hebben oplossingen en gaan niet naar anderen wijzen, het zou beter zijn als Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) daaraan bijdroeg in plaats van te polariseren’.

Door de stikstofcrisis zitten duizenden bouwprojecten in de knel. Ze zijn stilgelegd omdat de stikstof die wordt geproduceerd een bedreiging is voor nabijgelegen natuurgebieden. Met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) wilde de overheid bouwers en landbouw de ruimte geven bij projecten die extra stikstof opleveren. Bij elk project moest wel worden aangegeven hoe de stikstofproductie in de toekomst gecompenseerd zou worden.

In mei van dit jaar haalde de Raad van State een dikke streep door dit beleid. Het Programma Aanpak Stikstof werd ongeldig verklaard. In de maanden erna bleek die uitspraak gevolgen te hebben voor het ene na het andere bouwproject.

Regeringspartij D66 denkt dat de sleutel bij de landbouw ligt. Het aantal kippen in Nederland moet met 50 miljoen omlaag, het aantal varkens met 6 miljoen, zegt Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot.
Zes vragen over stikstof, het kleurloze gas in sterren, bommen en ons lichaam (dat ons bestaan bedreigt)

De Groot: ,,Van de Nederlandse stikstofuitstoot is 70 procent afkomstig van de landbouw, waarvan een groot gedeelte uit de intensieve veehouderij. Dat is enorm. Tegelijkertijd is de bijdrage van de intensieve veehouderij aan onze eigen economie nog geen procent. De verhouding is compleet zoek.”

Veehouders in het Noorden kunnen het amper geloven. ,,Dit komt wel heel onprofessioneel over’’, zegt Carla van der Spek uit Houwerzijl. ,,Het het PAS-debacle is het gevolg van overheidsbeleid. We zitten er met zijn alleen mee. Dan kun je het nu niet eenzijdig de landbouw in de schoenen schuiven.’’

Van der Spek wijst erop dat de Nederlandse landbouw ‘heel behoorlijk bijdraagt aan het Bruto Nationaal Product’. ,,De Nederlandse landbouw loopt op heel veel gebieden internationaal voorop. En dan krijgen we dit weer op ons dak. Alsof we al ons eten maar even uit het buitenland kunnen halen. Je vraagt je af hoe goed D66 hierover heeft nagedacht.’’

Voormalig veehandelaar Martin Boers uit Diever vindt het plan tekenend voor de almaar grotere afstand tussen de Randstad en Oost- en Noord-Nederland. ,,De politiek ziet niet meer dat er meer is dan alleen het Westen.’’

Boers denkt dat heus mogelijkheden zijn in de landbouw, ,,maar dit vraagt om een gezamenlijke oplossing. Met PAS beging de politiek een geweldige blunder. En dan zegt die politiek tegen de landbouw: ‘Lossen jullie het maar op’.’’

Pluimveehouder Harry Migchels uit Onstwedde wijst fijntjes op de cijfers. ,,De landbouw is de afgelopen jaren alleen maar ingekrompen. Dat kun je van het auto- en zeker ook vliegverkeer niet zeggen.’’

Migchels spreekt van een onzinnig plan. Hij rekent erop dat er weinig politieke steun voor komt. ,,Het is maar een partij hè, D66.’’

Net als Van der Spek wijst LTO Nederland erop dat Nederland wereldwijd koploper is als het gaat om de toepassing van technische innovaties die de sector verduurzamen. Daar liggen zeker mogelijkheden.

Volgens de organisatie moet voor de stikstofcrisis samengewerkt worden. Een goede balans wordt bereikt als er per gebied oplossingen worden gevonden. ‘Neem Den Haag. In die stad is geen varken of kip te bekennen. Maar wel een Natura2000-gebied (gebieden die extreem gevoelig zijn voor stikstof). Nieuwbouw is onmogelijk. Een wilde roep om minder dieren in de rest van het land verandert daar niets aan.’

Inmiddels hebben minister Carola Schouten (Landbouw) en andere politieke partijen op het plan van D66 gereageerd. Schouten noemt het plan niet realistisch. Ook vindt ze de handelwijze van De Groot niet chic. ‘Een hardwerkende boer moet in de krant lezen dat hij wel kan verdwijnen’.

Regeringspartijen CDA, VVD en ChristenUnie zijn ook niet blij met het plan van D66. Ze vinden de suggestie dat de problemen alleen door de boeren komen onterecht.

Bron: DVHN

Website Boerderij Migchels, sponsor van Onstwedde.info