28.06.2022 Gemeente gaat zwembad zelf exploiteren

Vanaf 1 juli 2022 gaat de gemeente Westerwolde Zwembad de Barlage in Vlagtwedde zelf exploiteren. De overeenkomst met de huidige exploitant loopt dan af.

Exploitatie voor langere periode
Gemeente Westerwolde nam het zwembad op Parc Emslandermeer op 31 december 2021 over van Stichting Belangen eigenaars Parc Emslandermeer (SPBE). Om ervoor te zorgen dat het zwembad open kon blijven voor de inwoners van Westerwolde en de recreanten van SBPE, werd destijds een tijdelijke exploitatieovereenkomst gesloten met Zwemschool Henny de Groot. Ondertussen was de gemeente met de zwemschool in onderhandeling over een huur- en exploitatieovereenkomst voor het zwembad voor een langere periode. Helaas hebben deze onderhandelingen niet tot een positief resultaat geleid. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente heeft besloten het zwembad zelf te gaan exploiteren.

Wat merken de gebruikers hiervan?
De gemeente wil met Zwemschool Henny de Groot afspraken maken om samen tot een goede overdracht van de taken te komen, zodat inwoners en de recreanten van SBPE hier zo min mogelijk van merken.

Website Zwemschool Henny de Groot, sponsor van Onstwedde.info