15.05.2020 Asbestinventarisatie...bel Gerrit Buist

Buist asbestinventarisatie en adviesbureau voorziet U graag van een volledig en correct asbestinventarisatierapport.

Een asbestinventarisatierapport is een verplichte bijlage bij een sloopmelding. Het indienen van een sloopmelding is verplicht als: Asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens werkzaamheden, of. De hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10 m3 of meer.

Zo’n rapport heeft verder ook enkele voordelen. Ten eerste zorgt een volledig asbestinventarisatierapport ervoor dat U niet voor onvoorziene kosten en vertraging komt te staan bij een verbouwing, wanneer er bekend is waar en hoeveel asbest er aanwezig is in het pand.

Ten tweede worden personen tijdens een verbouwing, renovatie of (totaal)sloop niet onnodig blootgesteld aan asbest. Ook bij calamiteiten (brand of breuk) kan met een asbestinventarisatie sneller worden gehandeld, doordat alle bronnen en hoeveelheden bekend zijn.

Als laatste is het van belang om te weten dat wanneer er zonder een asbestinventarisatie wordt begonnen met het verwijderen van asbest, er de kans bestaat dat men wordt verplicht om een Risico-onderzoek uit te laten voeren. Zo’n onderzoek brengt hoge onnodige kosten met zich mee, die door een asbestinventarisatie voorkomen hadden kunnen worden.

Website Buist asbestinventarisatie, sponsor van Onstwedde.info