De Peuterkorf

Peuterspeelzaal
De peuteropvang of voorschool is een belangrijke aanvulling op de opvoeding thuis. Alles is erop gericht om het kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen in de ontwikkeling van bijvoorbeeld taal, motoriek en sociale vaardigheden. Ze zijn erop getraind om eventuele achterstanden in de ontwikkeling al in een vroeg stadium te herkennen en om hierop, samen met de ouders, extra ondersteuning in te zetten.

De groep
We hebben de beschikking over één groot lokaal waar we gedurende de week twee groepen met maximaal 16 peuters hebben. We werken met twee geschoolde pedagogisch medewerkers en een vrijwilligster.

Grenzend aan ons lokaal hebben we een groot speelplein met diverse speeltoestellen, een grote zandbak en een grote schuur om het speelgoed in op te ruimen. Bij slecht weer kunnen we gebruik maken van het speellokaal van de school. Naast onze peutergroep zitten de groepen 1 en 2. Geregeld staan dan ook even de deuren open zodat de kinderen met en bij elkaar kunnen spelen.

Dreumesgroep
Speciaal voor kinderen van 1,5 tot 2,5 jaar is er de dreumesgroep. Het is om de week, op de dinsdagmorgen van 8.30 tot 10.30 uur. Hier kunt u samen met uw dreumes komen. Uw dreumes kan spelen, knutselen, speelgoed uitzoeken bij de speelgoed uitleen, eten en drinken, ontdekken, muziek maken en lekker buiten spelen. De dreumesgroep is gratis.

Voor meer informatie en het inschrijven van uw kind, kunt u terecht op onze website.

De Peuterkorf
Boslaan 18
9591 BJ Onstwedde
M 06-13899517
Website