Stichting Beheer evenemententerrein Onstwedde

Stichting Beheer Evenemententerrein is opgericht in 1994 en heeft volgens de statuten tot doel: het beheren en exploiteren van een Evenemententerrein. De stichting probeert dit doel te bereiken door in samenwerking met instellingen en instanties activiteiten te ontplooien, te stimuleren en te coördineren.

Het Evenemententerrein
Gelegen aan de Wessinghuizerweg naast de Manege

De stichting
Organiseert zelf geen evenementen of activiteiten
B
eheert het terrein door het te onderhouden
Exploiteert het terrein door het te verhuren
Streeft naar kostendekkendheid zonder winstoogmerk

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen
Volgens de statuten leveren verschillende instellingen een bestuurslid.

Jan Bessembinders
Onafhankelijke voorzitter

René Jonker
Secretaris
Namens stichting Ocrea
T (0599) 331113
M 06-5022 6184
E-mail

Jan Heino Drenth

Bestuurslid
Namens de Handelsvereniging

Joyce Visser
Bestuurslid namens Manege De Driesporen

Jan ten Have
Bestuurslid
Namens Stichting Onstwedder Gaarv'n