De Schakel

De Schakel is een informatieblad dat sinds 1969, op de eerste maandag van de maand, huis aan huis in Onstwedde en Alteveer wordt verspreid. Verschillende instanties, instellingen en inwoners van Alteveer en Onstwedde zorgen iedere maand voor kopij.

De Schakel wordt in z’n geheel samengesteld en verspreid door vrijwilligers onder de vlag van stichting Welzijn voor Onstwedde en Alteveer.

Redactie
J.W. Orsel
Duinweg 1
9591 AC Onstwedde
T (0599) 331267

P. Altena
Hardingstraat 29
9591 AA Onstwedde
T (0599) 331846

Secretariaat
T. Huisman - Deuring
Spijcklaan 8
9591 AN Onstwedde
T (0599) 331219

Bezorgklachten
W. Wijbrands
T (0599) 852809

Kopij inleveren
Voor de 15e van de maand
Optie 1: via
e-mail
Optie 2: op het redactieadres Hardingstraat 29

Advertenties
G.H. Altena
Hardingstraat 29
9591 AA  Onstwedde
T (0599) 331846

Advertentietarieven vaste rubrieken Verenigingen en Commissies  
Halve pagina € 20,00 per jaar
Hele pagina € 35,00 per jaar

Bankrekeningnummer
NL59 RABO 0349 0026 65
t.n.v. Stichting Welzijn Onstwedde en Alteveer

Bedankjes en overige familieberichten
€ 5,00 per bericht
Afrekenen bij de redactie