De Schakel

De Schakel is een informatieblad dat sinds 1969, op de eerste maandag van de maand, huis aan huis in Onstwedde en Alteveer wordt verspreid. Verschillende instanties, instellingen en inwoners van Alteveer en Onstwedde zorgen iedere maand voor kopij.

De Schakel wordt in z’n geheel samengesteld en verspreid door vrijwilligers onder de vlag van stichting Welzijn voor Onstwedde en Alteveer.

Redactie
J. Fissering - Volders
Luringstraat 52
9591 BE Onstwedde
T (0599) 331900

H. Oostwoud - Meijer
Luringstraat 50b
9591 BE Onstwedde
T (0599) 331927

Secretariaat
T. Huisman - Deuring
Havenstraat 20
9591 AK Onstwedde
T (0599) 331217

Bezorgklachten
W. Wijbrands
T (0599) 852809

Kopij inleveren
Voor de 15e van de maand
Optie 1: via
e-mail
Optie 2: op het redactieadres Luringstraat 50b

Advertenties
H. Boekhoudt
Nieuw Buinen
T (0599) 750757
M 06-10646104

Advertentietarieven vaste rubrieken  
Halve pagina € 14,00 per jaar
Hele pagina € 28,00 per jaar

Bankrekeningnummer
NL59RABO 0349 0026 65 t.n.v. Stichting Welzijn Onstwedde en Alteveer

Bedankjes en overige familieberichten
€ 2,50 per bericht
Afrekenen bij de redactie