Zangkoren

Christelijk gemengd koor "Looft den Heer"
Contact: De heer W. Meijer T (0599) 331917
Repeteren iedere donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in d'Ekkelkaamp, Kerklaan 7 in Onstwedde

Zanggroep "Genesis"
Contact: De heer Derk Smith, e-mail
Genesis is een zanggroep binnen de Hervormde gemeente Onstwedde en bestaat vooral uit jongeren die aan het begin van hun geloofsleven staan. Ze geloven en belijden met het spelen en zingen van hun liederen, dat hun zonden door het lijden en sterven van Jezus Christus worden vergeven waardoor ze telkens weer opnieuw met God mogen beginnen.
Genesis is voornamelijk gericht op de eigen kerkelijke gemeente en heeft voor hun optreden goede apparatuur beschikbaar. Tijdens bijzondere kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten in d'Ekkelkaamp (zoals kerst en de nieuwjaarsbijeenkomst) wil Genesis diensten/bijeenkomsten muzikaal kleuren door samenzang te begeleiden en voornamelijk Nederlandstalige opwekkingsliederen te laten horen.

Kinderkoor "Spring"
Contact: Mevrouw I. Greven-Wubs, e-mail
Spring is een kinderkoor binnen de Christelijk Gereformeerde gemeente in Onstwedde. Er wordt geoefend op vrijdagmiddag van 15.30-16.30 voor kinderen van 4-12 jaar. Nieuwe leden zijn welkom.