• Terug
  • De Schakel

De Schakel is een informatieblad dat sinds 1969, op de eerste maandag van de maand, huis aan huis in Onstwedde en Alteveer wordt verspreid. Verschillende instanties, instellingen en inwoners van Alteveer en Onstwedde zorgen iedere maand voor kopij.

De Schakel wordt in z’n geheel samengesteld en verspreid door vrijwilligers onder de vlag van stichting Welzijn voor Onstwedde en Alteveer.

Redactie
J.W. Orsel
Duinweg 1b
9591 AC Onstwedde
(0599) 331267

P. Altena
Hardingstraat 29
9591 AA Onstwedde
(0599) 331846

B. Meems
Jabbingelaan 9
9591 AL Onstwedde

Secretariaat
T. Huisman - Deuring
Spijcklaan 8
9591 AN Onstwedde
(0599) 331219

Bezorgklachten
W. Wijbrands
06 11416219

Kopij inleveren
Voor de 18e van de maand
Optie 1: via deschakelredactie@gmail.com
Optie 2: op het redactieadres, Hardingstraat 29

Advertenties
G.H. Altena
Hardingstraat 29
9591 AA  Onstwedde
(0599) 331846
peetalt@gmail.com

Advertentietarieven vaste rubrieken Verenigingen en Commissies  
Halve pagina € 20,00 per jaar
Hele pagina € 35,00 per jaar

Bankrekeningnummer
NL 59 RABO 0349 0026 65
t.n.v. Stichting Welzijn Onstwedde en Alteveer

Bedankjes en overige familieberichten
€ 5,00 per bericht
Afrekenen op het redactieades, Hardingstraat 29