• Terug
  • Onstwedder Historisch Archief

Ietwat bot uitgedrukt is het Onstwedder Historisch Archief een overblijfsel van het ‘Onstwedde 1100’-feest in 1977. Net als ‘Onstwedder Gaarv’n’ en Stichting ‘Munt’ trouwens.

Omdat bij de viering van het 11e eeuwfeest allerlei foto’s en documenten uit de rijke historie van ons dorp boven water kwamen, besloten Geert Wubs (“Karregie”) en Klaas Meijer (beiden nauw betrokken bij de ‘Onstwedde 1100’-organisatie) dat doorgaan met het verzamelen van interessant historisch materiaal een absolute must was. Het Onstwedder Historisch Archief was geboren.
Toen de Ocrea-boerderij rond 1980 een stevige verbouwing onderging, kreeg de nieuwbakken poot aan onze Ocrea-dorpsbelangenstichting een eigen kamer toegemeten, met brandvrije kluis en al.

Sindsdien hebben in die kamer veel zaken, die voor het kennen / begrijpen van de Onstwedder geschiedenis van belang zijn, hun plekje gevonden. Daarbij kan aan de verbindende elementen met de historie van heel Westerwolde natuurlijk niet voorbijgegaan worden. Dat doen we dan ook zeker niet.
Regelmatig wordt er van die verzameling gebruik gemaakt. Alleen al voor de rubrieken ‘Zo was ‘t’ en ‘Taikens & Toal’ van onze dorpswebsite is het een onmisbare bron van informatie, maar bijv. ook voor een (kopie van een) foto van een huis/een straat in vroeger tijden ten behoeve van nieuwe inwoners van Onstwedde. Of aan ‘jongeren-van-weleer’ die zich op oudere leeftijd (meer) gaan interesseren voor het verleden van hun dorp en streek.

Onder andere dankzij de steun van Stichting ‘Munt’ kon het Onstwedder Historisch Archief in de loop van de afgelopen jaren ook in het bezit komen van een heel aardige bibliotheek aan boeken over de streekhistorie van Onstwedde en Westerwolde.
Bovendien wordt sinds 1977 dagelijks een krantenknipsel-archief bijgehouden. Verzameld in jaarordners zijn die in het Archief te raadplegen, of is er een fotokopie/scan op te vragen.
Natuurlijk is een Historisch Archief nooit af; ook dat van Onstwedde niet. Wat vandaag is gebeurd, is immers de geschiedenis van morgen…

OPROEP
Bij dezen roepen we dan ook iedereen die (de geschiedenis van) Onstwedde een warm hart toedraagt op, om oude foto’s/ansichtkaarten, (dag)boeken, kranten van vóór 1977, oude streekgebonden gebruiksvoorwerpen, nota’s van Onstwedder bedrijven uit het verleden, enz. enz. niet weg te gooien maar met ons in contact te treden. Wij halen de spullen bij u af en zorgen ervoor, dat ze in het Onstwedder Historisch Archief voor de komende generaties zorgvuldig bewaard blijven!

De huidige “bewakers van het Archief” zijn:
- Frits van der Heide (Ganskampen)
- Klaas Meijer (Jensinghelaan 9)
- Koos Potze