Zorghuis Samen

Zorghuis Samen
Jabbingelaan 10
Onstwedde


Zorghuis Samen, omdat er meerder vormen van zorg onder één dak geboden zullen worden.

Samen, omdat we de zorg graag SAMEN met de zorgvrager en hun betrokkenen vorm willen geven en we SAMEN willen werken met overige disciplines, als huisartsen, fysiotherapeut, logopedist, ect.
Het dorp en de buurt willen we waar het mogelijk is betrekken bij Zorghuis Samen, om het zo een Zorghuis van ons SAMEN te laten zijn.

In het woord SAMEN hebben we ook onze visie verwerkt, dit in de betekenis die de letters hebben:
S    Structuur - Willen we graag bieden aan de zorgvragers
A    Aandacht - Willen we hebben voor en geven aan de zorgvragers en hun betrokkenen
M    Maatwerk - Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen wensen en behoeften. Vanuit deze gedachte
      willen we belevingsgerichte zorg bieden
E    Eigen regie - Zolang het kan zullen we de vragen stellen: wat kunt u zelf, waar ligt uw kracht,
      welke ondersteuning heeft u nodig?
N    Normen en waarden - Zijn voor ons belangrijk in de vormgeving van de zorg en in de omgang met elkaar.

M 06-21412765
E-mail 
Website (aan de definitieve website wordt nog gewerkt)