Algemene informatie over het Aaltje-project in Smeerling

Website

Facebook

Boekje bestellen

Aaltje wandeling

Audio wandelroute


U kunt Hanne Wilzing van het Aaltje-project bereiken via e-mail


Aaltje-wandeling uitgezet

22-03-2020

Onder auspiciën van de Stichting Wandelen in Westerwolde is er een speciale Aaltje-wandeling uitgezet.


U wandelt langs de plekken uit de verhalen van Aaltje, Boele, Wupke en Berend en via de aangegeven QR-codes, kunt u naar korte fragmenten uit de verhalen luisteren. In het Westerwolds.

Aaltje wandeling

Audio wandelroute
Hanne Wilzing en Frits van Kouwenhoven vertellen op radio over Aaltje project

21-03-2020

Zaterdag 21 maart waren Hanne Wilzing en Frits van Kouwenhoven te horen op radio Westerwolde over het Aaltje project in Smeerling.

U kunt het hier beluisteren
Aftrap Aaltje project virtueel verricht op video door Hanne Wilzing

20-03-2020

Zaterdag 21 maart, in de Grunneger Weke, zou de aftrap van het Aaltje-project zijn.


Aaltje werd geboren in 1786 in Smeerling (tussen Onstwedde en Vlagtwedde). Een paar honderd jaar later werd onder het vloerzeil van een Smeerlingse boerderij een kasboekje teruggevonden met daarin de uitgave die haar voogd Boele Halmingh voor haar als (half)weesmeisje bijhield. Aaltje Hoisingh is mijn betovergrootmoeder.

Met de Stichting Smeerling-Metbroek, Historische Vereniging Westerwolde en de boswachter Jeroen Kuipers maakten we er een project van:
-een boekje
-website
-Aaltje-wandeling
-lespakket voor bovenbouwgroepen basisscholen
-en het Aaltje-lied 'Smilke' gezongen door Josien Bakker uit Wollinghuizen

Uiteraard kon de aftrap ivm het beruchte virus niet doorgaan. Maar Aaltje laat zich niet voor 1 gat vangen (en 'let zuk nich under t mous stoppen'). Daarom is de aftrap vanmiddag virtueel verricht. Bekijk de video.

Hanne Wilzing

Video van de aftrap
Bijzondere vondst in Smeerling

14-03-2020

Aaltje-project op 21 maart van start. Bijzondere vondst in Gronings buurtschap Smeerling.


In 1790 overlijdt de vader van het 4-jarige meisje Aaltje Hoisingh. Aaltje blijft met haar moeder Lukje alleen achter op het Hoisinghstee in Smeerling, buurtschap tussen Onstwedde en Vlagtwedde. In 1792 trouwt Lukje opnieuw. Volgens het dan in Westerwolde geldende familie-recht worden er voogden aangewezen.

Hoofdvoogd Boele Halmingh – oom van Aaltje – houdt een kasboekje bij van de inkomsten en uitgaven. Dit kasboekje wordt 200 jaar later teruggevonden onder het vloerzeil van een boerderij in Smeerling. Het boekje, vervuild en gehavend, wordt ontcijferd en blijkt een uniek doorkijkje op te leveren naar het leven van die tijd in Westerwolde.

Verhalen
Aaltjes achterachterkleinzoon Hanne Wilzing schreef er enkele korte verhalen over in het Gronings met vertaling in het Nederlands. De verhalen kregen een vervolg met korte verhalen over drie andere Smeerlinger kinderen uit Aaltjes geslacht: Boele (over de markescheiding in 1844), Wupke (over het neerstorten van een jachtbommenwerper in 1943) en Berend (in 1966 bij het boerplak). De verhalen worden samen met achtergrondinformatie en enkele bijbehorende gedichten uitgegeven in het boekje ‘Aaltje. Vier generaties kinderen uit Smeerling in het Groningse Westerwolde’.

Aaltje-project
Samen met de Stichting Smeerling-Metbroek, Natuurmonumenten en de Historische Vereniging Westerwolde werd een werkgroepje gevormd en het Aaltje-project opgezet. Naast het boekje is er een website gemaakt  Hierop is veel achtergrondinformatie te vinden waaronder de scans en de transcriptie van het kasboekje. Ook gaat er een Aaltje-wandeling van start (4 km), waarbij via een QR-code met de smartphone naar fragmenten uit de Aaltje-verhalen kan worden geluisterd. Verder is er een digitaal lespakket beschikbaar voor bovenbouwgroepen van basisscholen.

Start op 21 maart
Op zaterdag 21 maart – in de Grunneger Weke – vindt de start van het Aaltje-project plaats in Smeerling. Het eerste exemplaar van het boekje wordt dan overhandigd.
Het boekje (52 blz) is te bestellen voor € 9,50 (incl. verzendkosten) via email. Verzending na 21 maart. Het boekje is na 21 maart ook te koop bij Gasterij Natuurlijk Smeerling, in het MOW l Museum Westerwolde, het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal en de Oude Stelmakerij in Sellingen. Meer informatie op de website.

Website

E-mail
Achterachterkleinkind Hanne Wilzing schrijft boekje over Aaltje uit Smeerling

04-02-2020

Dat boekje, waarin uitgaven voor Aaltje staan, werd gevonden onder het vloerzeil van een boerderij in Smeerling. Het kwam enkele jaren geleden in handen van Hanne Wilzing, achterachterkleinkind van Aaltje.


,,Ik heb het kasboekje ontcijferd en er enkele fictieve verhalen bijgeschreven’’, vertelt Wilzing. ,,Een nieuw boekje waarin die verhalen en info over het kasboekje staan, verschijnt binnenkort.’’

Aaltje Hoising werd geboren in 1786 en groeide op in een van de boerderijen in Smeerling. Haar vader, aan wiens familie die hoeve behoorde, overleed toen ze jong was.

,,Haar moeder hertrouwde met een telg van een andere familie’’, aldus Wilzing. ,,Aaltje werd zo erfgenaam van de boerderij en kreeg voogden van wie eentje bij hield wat voor haar werd uitgegeven. Dat deed hij in het kasboekje.’’
Twee paar hosen gekogt

De eerste uitgaven worden genoteerd in 1792 als Aaltje zes is. ‘Den 12 april voor die pupile twee paar hosen gekogt voor 11 stuivers’ staat in een van de kolommen. ,,Twee paar broeken’’, zegt Wilzing. ,,Elders wordt gesproken over de aankoop van schoenen en andere spullen. De opsomming gaat door tot 1824 als Aaltje trouwt en met haar man in de familieboerderij wonen.’’

Die hoeve maakte in het begin van de 20ste eeuw plaats voor een andere. ,,En daarin werd het kasboekje gevonden door mijn broer. Ik woonde toen al in Houten. Mijn broer bewaarde het boekje en uiteindelijk kreeg ik het. Ik ben het in mijn vrije uren, ik werk voor de Lutherse kerk in Amsterdam, gaan vertalen. Ik schreef ook mijn fictieve verhalen. Aaltje, mijn betbetovergrootmoeder, ging voor mij leven.’’

Wilzing besloot daarom het Aaltje-project op te zetten, met subsidie van de Stichting Smeerling Metbroek en het Gebroeders Hesse Fonds. ,,De Stichting Wandelen in Westerwolde, de Historische Vereniging Westerwolde en boswachter Jeroen Kuipers helpen ook mee. Het project behelst het uitbrengen van mijn boekje en het uitzetten van een route, de Aaltje-Wandeling, door Smeerling. We zetten ook een educatief project voor scholen op.

Lees meer op website en over de bestelling van het boek

Bron/foto: DVHN

NB
‘In het mooie artikel van Marcel Looden over Aaltje uit Smeerling is een boeiend misverstandje geslopen. Aaltje (1786) droeg inderdaad zo bleek uit het teruggevonden kasboekje 'hoosen'. Maar dat waren, anders dan in het Duits, geen broeken, maar kousen. Of ze vervolgens ook 'op hozevörrels over beune' (op kousevoeten over zolder) gelopen heeft vertelt het kasboekje niet. Maar het is wel duidelijk dat ze niet de 'buksem' (broek) aan had.’