TREKKING VERLOTING 75 JAAR BEVRIJDING

De trekking van de verloting van de herdenkingsweek zou plaatsvinden tijdens de opening van de herdenkingsweek. De herdenkingsweek is zoals u weet een jaar doorgeschoven en vindt nu plaats in de week van  tot en met 5 tot en met 9 april 2021. Er is dit jaar dus geen opening, maar de trekking van verloting gaat wel door.


Wethouder Goziena Brongers gaat maandag tweede paasdag om 12.00 uur in klein comité de winnaars trekken. U kunt hiervan getuige zijn, de trekking wordt live uitgezonden via internet.

Maandag in de loop van de morgen wordt op Onstwedde.info hiervoor een link bekend gemaakt.

De uitslag wordt daarna zowel op Facebook als deze website bekend gemaakt

Dus...zoek uw lot(en) alvast op, wie weet bent u één van de gelukkige winnaars.

Mensen die een winnend lot hebben kunnen zich melden per e-mail, bellen naar Fianne Koudstaal 06-30430905 of melden bij één van de andere commissieleden.

E-mail
 
Facebook

Lees hier alles over 75 jaar bevrijding Onstwedde

Bekijk de lijst met sponsoren
LEGPUZZEL 75 JAAR BEVRIJDING

4 april 2020

Het moment van 75 jaar bevrijding komt dichterbij.

Helaas zijn we niet in de gelegenheid om dit uitgebreid te vieren met alle inwoners van Onstwedde. Maar om dit moment niet ongemerkt voorbij te laten gaan verschijnt het Bevrijdingsmagazine in de komende weken bij alle adressen in Onstwedde in de bus.

Tevens hebben we gemeend om een mooie puzzel te laten maken. Een legpuzzel van 1000 stukjes met een prachtige illustratie met betrekking tot de bevrijding van Onstwedde. Een kleurige illustratie waar u alleen of samen met het gezin uren plezier aan kunt beleven.

We willen op korte termijn inventariseren hoeveel puzzels er besteld moeten worden.

De kosten zullen € 22,50 bedragen en moeten worden voldaan op het moment dat de puzzel afgeleverd wordt.  (nadere informatie volgt)

Mocht u belangstelling hebben voor deze puzzel geef dit dan per e-mail of bel:

Fianne Koudstaal 06-30430905

Janneke Prins
06-10234912

Opgave kan tot en met 13 april!!

Wees er snel bij!

We hopen op veel puzzelplezier en een mooie herinnering aan 75 jaar bevrijding,


Gezonde groet,

Comité 75 jaar bevrijding Onstwedde

e-mail

Lees alles over 75 jaar bevrijding
HERDENKINGWEEK BEVRIJDING IN 2021

20 maart 2020

De herdenkingsweek 75 jaar bevrijding vindt plaats in de week van 5 t/m 9 april 2021.

Het is het Comité 75 jaar bevrijding in de afgelopen week gelukt om nieuwe afspraken te maken met de  bedrijven en leveranciers die een rol spelen tijdens de herdenkingsweek. Hierdoor kon de nieuwe periode worden vastgesteld.

Waarom is de herdenkingsweek een jaar doorgeschoven? Daarvoor is een aantal redenen:

  • we blijven op deze wijze dicht bij de datum (12 april) dat Onstwedde is bevrijd
  • we kunnen als het ware het programma ongewijzigd overzetten naar 2021
  • we verwachten dat veel activiteiten die nu zijn uitgesteld plaats vinden in de loop van dit jaar waardoor de kans aanwezig is dat meerdere activiteiten op hetzelfde moment plaats vinden
  • voor de lasershow moet het donker zijn. In de zomermaanden is het te laat donker waardoor kinderen dit spektakel zouden moeten missen


Twee activiteiten gaan wel door. Dit betreft in de eerste plaats de trekking van de prijswinnaars van de verloting. Deze vindt plaats op 14 april (wel onder voorbehoud van het verloop van de coronacrisis). De uitslag wordt op Onstwedde.info bekend gemaakt.
Daarnaast is het de bedoeling dat in de week van 12 april het Bevrijdingsmagazine huis aan huis wordt verspreid.

De vrijwilligers die zich bezig hebben gehouden met de voorbereiding zijn in de afgelopen dagen voor zover mogelijk persoonlijk op de hoogte gebracht van de nieuwe datum. Begin volgend jaar pakken we samen de draad weer op om de voorbereidingen af te ronden zodat we de herdenkingsweek in 2021 kunnen vieren.

Het comité 75 jaar bevrijding Onstwedde
Janneke Prins
Helga Huls
Fianne Meijer
Marcel Nijboer
Henk Fissering
Jan Hidde Wilzing
Gert Meijer
HERDENKINGSWEEK 75 JAAR VRIJHEID WORDT UITGESTELD

16 maart 2020

Helaas heeft ook het Comité 75 jaar bevrijding in verband met de dreiging van het Coronavirus moeten besluiten om de activiteiten in de herdenkingsweek van 13 tot met 17 april af te blazen.

We willen natuurlijk ieder risico op besmetting van bezoekers/deelnemers tijdens de voorbereidingen van de herdenkingsweek, maar waarschijnlijk ook nog tijdens de herdenkingsweek vermijden.

We gaan de komende week inventariseren welke consequenties dit heeft en welke stappen we moeten ondernemen. Eén ding staat voor ons als een paal boven water: de herdenkingsweek wordt op een later tijdstip gevierd. Wanneer? Dat wordt ergens in het voorjaar van 2021. We verwachten dat veel evenementen worden doorgeschoven naar een later tijdstip dit jaar en het zou jammer zijn wanneer onze herdenkingsweek moet "concurreren" met andere evenementen. Een exacte datum maken we binnenkort bekend, er moeten eerst nieuwe afspraken worden gemaakt met onder ander de mensen van de lasershow e.d.

Heel veel dank voor de tomeloze inzet van alle vrijwilligers tot dusver. Het is voor iedereen een teleurstelling maar we hopen en verwachten dat iedereen begrip heeft voor deze uitzonderlijke situatie. We vragen om het enthousiasme waarmee de afgelopen periode is gewerkt vast te houden voor de herstart van de (voorbereidende) activiteiten.

Zodra we een plan hebben opgesteld over hoe verder, volgt meer informatie en dan gaan we ook met  de sponsoren contact opnemen.

Enne... de verloting gaan we binnenkort wel houden.

Het comité 75 jaar bevrijding,

Janneke Prins
Helga Huls
Fianne Meijer
Jan Hidde Wilzing
Henk Fissering
Marcel Nijboer
Gert Meijer
BEVRIJDING 75 JAAR

Vrijheid maak je samen

Op 12 april 1945 werd Onstwedde bevrijd. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.

Wij organiseren een bevrijdingsfeestweek van maandag 13 april (2e paasdag) t/m vrijdag 17 april 2020.

In het kader van ‘vrijheid maak je samen’ zijn wij veel helpende handen nodig om van deze week een geslaagde bevrijdingsweek te maken. Ook zijn wij diverse materialen nodig.

Helpt u ons mee, klik dan hier

1. Vink aan waarbij u ons wilt helpen (u kunt meerdere aanvinken)
2. Vink aan of u materialen ter beschikking stelt, en zoja welke.
3. Vul u gegevens in (deze zijn alleen zichtbaar voor ons)

Wij hopen op veel aanmeldingen zodat we er een geslaagde week van kunnen maken!

Facebook

Heeft u vragen, neem dan contact op door te mailen of te bellen.

E-mail

T (0599) 332666

Of benader één van onderstaande commissieleden.

Janneke Prins
Henk Fissering
Marcel Nijboer       
Fianne Koudstaal
Helga Huls
Jan Hidde Wilzing
Gert Meijer
Lees hieronder alles over de bevrijdingsweek!
 

(deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt)
SPONSOREN

Voor ondernemers is een sponsorprogramma samen gesteld waarin drie opties zijn verwerkt zodat er altijd een optie is die bij het sponsorbudget past.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op door te mailen of te bellen.

E-mail

T (0599) 332666

BEKIJK DE LIJST MET SPONSOREN


MAANDAG 13 T/M 17 APRIL / EXPOSITIE: 'VERLEDEN - HEDEN - TOEKOMST'

De hele week zal er een expositie te bezichtigen zijn met oorlogsmateriaal, maar ook aandacht voor de vrijheid in 2020.

Binnen dit geschetste kader is het comité bezig een expositie voor te bereiden. De expositie zal ongeveer een week te bezichtigen zijn en is gericht op spullen die een relatie hebben met de bezetting maar ook met de bevrijding. Het organiseren van zo’n expositie kan echter niet zonder hulp van de eigenaren van deze spullen.

Het comité vraagt u daarom vriendelijk om, wanneer u in het bezit bent van spullen (al dan niet voorzien van een verhaal) die met bezetting en bevrijding te maken hebben, deze aan het comité beschikbaar te stellen voor de expositie. Het spreekt vanzelf dat het comité uitermate zorgvuldig met uw spullen omgaat.

Contact
In het geval u het comité van dienst kunt en wilt zijn kunt u contact opnemen met één van de leden van het comité of mailen of bellen T (0599) 332666.
MAANDAG 13 APRIL / 'DAG TERUG IN DE TIJD'

We gaan een middag terug in de tijd op De Woldbrink, op maandag 13 april (2e paasdag).

We openen de middag met het aansteken van de bevrijdingsvlam die de hele week zal branden.We organiseren een aantal demonstraties, je kunt oorlogsgerechten komen proeven en kinderen kunnen allerlei spelletjes spelen van toen.

Het projectkoor gaat deze middag optreden.

Met jazzy dansmuziek en de aankleding proberen we een stukje historie te herbeleven, en uiteraard is er ook gelegenheid om iets te eten en drinken.

Ook kun je starten aan een historische wandeling (ca. 1,5 uur), die langs een aantal oorlogstijd- gerelateerde plekken in ons dorp voert. Met beeld en geluid worden een aantal situaties geschetst. Deze wandeling is geschikt voor jong & oud.  

Een beetje sfeerproeven?
DONDERDAG 16 APRIL / HERDENKINGSDIENST

Tijdens een herdenkingsdienst in de hervormde kerk staat de liturgie van zondag 15 april 1945 centraal. In zowel de Gereformeerde als de Christelijk Gereformeerd als de Hervormde gemeente is toen dezelfde liturgie leidraad geweest voor de dienst. 
VRIJDAG 17 MAART / LEZING

Helma Coolman (onder andere oud NOS-verslaggever) geeft een lezing.
VRIJDAG 17 APRIL / LASERSHOW / FEEST IN DE FEESTTENT

Feesttent met band "Alloway"

Op vrijdagavond sluiten we de bevrijdingsfeestweek af met de band "Alloway" in de feesttent op het evenemententerrein.

Het feest begint om 21.00 uur.
"ALLOWAY is een zeskoppige formatie die sinds 2009 optreedt. Wij maken van elk optreden een feest. Niet alleen het aantal nummers is groot, maar we spelen ook een zeer gevarieerd repertoire. Voor iedereen, van jong tot oud, bieden wij een hele avond vol entertainment gecombineerd met een wervelende show"
Voor elk wat wils; de perfecte band voor een super geslaagd en gezellig dorpsfeest!

De drankcatering wordt verzorgd door Jeugdsoos de Boerderij, eetcafé Gerak en snackbar t' Wold staan klaar met de snacks.

Toegang tot de tent kost € 5,00 en kaarten zijn verkrijgbaar vanaf donderdag 12 maart bij eetcafé Gerak, snackbar 't Wold en Coop Jan Schut.

Lasershow

Tijdens het feest vindt er ook een spectaculaire lasershow plaats op het evenemententerrein!
De toegang tot de lasershow is gratis, en is voor iedereen toegankelijk, ook als je niet naar het tentfeest gaat!
Voor beide is een aparte ingang.
We komen binnenkort met meer informatie hierover!

BEKOSTIGING WEEK 75 JAAR VRIJHEID

Het organiseren van de herdenkingsweek kost geld. De commissie 75 jaar vrijheid doet hiervoor een beroep op alle inwoners, ondernemers en anderen die Onstwedde samen een warm hart toedragen.

Het doel is om de activiteiten (met uitzondering van toegang tot de feesttent op vrijdag) gratis aan te bieden. Dit met het oog op het herdenkend, beschouwend en educatief karakter, de vrijwillige samenwerking en de wens om iedereen te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten. Vrijheid maak je immers samen.

Het organiseren van deze week kost vanzelfsprekend geld. De commissie is nog bezig om dit geld bij elkaar te krijgen. Hiervoor zijn verschillende instellingen en fondsen aangeschreven voor een financiële bijdrage. Daarnaast is aan de Onstwedder ondernemers en ondernemers die in Onstwedde wonen (voor zover bij de commissie bekend) een sponsorprogramma aangeboden. Hieronder treft u een overzicht van ondernemers die zich inmiddels voor het sponsorprogramma hebben aangemeld.

Verder is een loterij georganiseerd.

Tenslotte doen wij een beroep op (oud-)Onstwedders die het initiatief van de commissie om de bevrijdingsweek te vieren een warm hart toedragen, om een gift te doen. Deze kunt u overmaken op bankrekening NL53RABO 0349 0549 59 t.n.v. Stichting Ocrea o.v.v. “gift 75 jaar vrijheid”. De commissie heeft inmiddels een aantal giften ontvangen. Daarvoor dank.

De herdenkingsweek 75 jaar vrijheid wordt financieel mede mogelijk gemaakt door deelname aan het sponsorprogramma door de volgende ondernemers:

BEKIJK DE LIJST MET SPONSOREN
LOTERIJ 75 JAAR BEVRIJDING

Op woensdag 29 januari komen leden van de Onstwedder sportverenigingen bij u langs om loten te verkopen. Het doel van deze loterij is om de activiteiten tijdens de bevrijdingsweek te kunnen bekostigen.

U kunt mooie prijzen winnen, met als hoofdprijs een reischeque t.w.v. 300 euro!

Niet thuis? Geen probleem: wij maken nog bekend waar de kaarten na deze datum te verkrijgen zijn.

UPDATE 30 januari:
De loten kunnen alsnog gekocht worden bij Eetcafé Gerak en snackbar 't Wold in Onstwedde.

De trekking vindt plaats op maandag 13 april, bij de opening van de bevrijdingsweek op De Woldbrink. Daarnaast zal de uitslag ook te vinden zijn op deze site.

 

WIE HEEFT SPULLEN VOOR DE BEVRIJDINGSFEEST?

Tijdens de feestweek '75 Jaar Bevrijding' zal een werkgroep verschillende decors rondom dit thema in het dorp plaatsen.


Voor het decor "Veldhospitaal" zijn we op zoek naar verschillende attributen.
Wie kan ons hieraan helpen? Wij zijn op zoek naar:

- groene of witte (stoffen) tent of grote lappen waarmee we een veldhospitaal kunnen maken
- veldbed
- ondersteek/po
- waterfles
- kruik
- wollen dekens
- verpleegsterjurk of schort
- houten kisten
- vlag Rode Kruis of witte en rode stof
- oude verbanddoos
....

Heeft u iets te leen, dan horen we het graag!

E-mail voor reacties
VEEL HELPENDE HANDEN EN MATERIALEN NODIG

In het kader van ‘vrijheid maak je samen’ zijn wij veel helpende handen nodig om van deze week een geslaagde bevrijdingsweek te maken. Ook zijn wij diverse materialen nodig.

Wilt u ons helpen of kunt u ons voorzien van materialen?

Klik dan hier

1. Vink aan waarbij u ons wilt helpen (u kunt meerdere aanvinken)
2. Vink aan of u materialen ter beschikking stelt, en zoja welke.
3. Vul u gegevens in (deze zijn alleen zichtbaar voor ons)

Wij hopen op veel aanmeldingen zodat we er een geslaagde week van kunnen maken!

Hieronder een lijst met mensen die zich al hebben aangemeld.

Laatste update 17-02-2020

Expositie
Jan Bessembinders, Dineke Bessembinders, Markus Brugge, Sinie Brugge, Janny Meijer, Liset Meinds, Wim Orsel, Jan Uittenbogaart, Wouter de Vries

Bevrijdingsrokjes/schortjes naaien
Diet Anholts, Dinet Visser, Dirma Kloen, Roelianne Wilzing, Grietje Veldhuis-Fennema, Janneke Wubs, Silvia Migchels, Ina Harkema, Ria Huls, Anneke Wubs, Rissina Wilts-Heidekamp, 3 Anonieme Vrijwilligers

Timmeren zeepkisten e.d.
Geert Jan Huiges / Lammie vd Schoot, Jan Wilzing, Jan Huiges, Bert en Gretha, Peter en Annet de Jong

Decor bouwen
Agnes Wubs, Dirma Kloen, Jan Wilzing, Bert en Gretha, Margreet Mulder, Peter en Annet de Jong, Harma ten Have

Erebogen maken

Agnes Wubs, Chonda Luring, Dirma Kloen, Janitha Wolfs, Rikste Wubs, Trijnie Meems, Wilma Veldhuis, Bert en Gretha, Margreet Mulder, Silvia Migchels, Peter en Annet de Jong, Margriet Migchels, H. Meijer, Carla Lutjes, Harma ten Have, 2 Anonieme vrijwilligers

Bezorgen magazine
Agnes Wubs, Aly Kremer, Chonda Luring, Dinet Visser, Frouktje Kiel, Geert Jan Huiges/Lammie vd Schoot, H. Bakker, Hanneke Schaap, Koos Potze, Roelianne Wilzing, Truus Scheper-Huiting, Wilko Meems, Yvonne Kruiter, Dineke Bessembinders, Janneke Wubs, Wilma Veldhuis, Henk van der Heide, Anneke Orsel, Deddy Drenth, H.J. Strockmeijer, Gretha Boels, Wessel Volders, Margreet Mulder, Marianne Velthuis, Silvia Migchels, Peter en Annet de Jong, Margriet Migchels, Harma Huiting, Gerda Pieterman, Anneke Wubs, Femmy van der Meulen, Rissina Wilts-Heidekamp, Fre Haan, 2x anoniem

Zingen in het projectkoor
Chonda Luring, Deddy Drenth, Dirma Kloen, Frouktje Kiel, Hanneke Schaap, Koos Potze, Truus Scheper-Huiting, Dineke Bessembinders, Henk van der Heide, Harm Migchels, Martje Everts, Margreet Mulder, Marianne Velthuis, Harma Huiting, Jaap en Fenny Kramer, Anneke Wubs, Janet Scheper, Marjan Halmingh, Jantje Kruize, 2 zangers hier niet genoemd, 9 Vrijwilligers (moeten we toestemming nog van vragen)

Kinderspelletjes
Janitha wolfs, Hanneke Schaap, Dineke Bessembinders, Rissina Wilts-Heidekamp

Wecken
Trijnie meems, Ina Wubs

Kookdemonstraties

Grietje Veldhuis- Fennema, Gretha Boels, Ina Wubs

Hand-en-spandiensten
Geert Jan Huiges/Lammie vd Schoot, Greetje hilverts, Wilma Veldhuis, Jan Huiges, Deddy Drenth, H.J. Strockmeijer, Wessel Volders, Peter en Annet de Jong, Gerda Pieterman, Sanne Bessembinders, 1x anoniem

Overige
Grietje Huiges

Beschikbaar stellen van materialen
Frouktje Kiel, Rikste Wubs, Dirma Kloen, Janitha Wolfs, Chonda Luring, H. Bakker, Hanneke Schaap, Chris Timmer, Agnes Wubs, Wessel Volders, Henk van der Heide, Janneke Wubs, 1x anoniem
VLAGGEN EN VERSIERINGEN

KENT U VERHALEN?

Het comité is op zoek naar wellicht onbekende en misschien nog niet eerder vertelde oorlogs- en bevrijdingsverhalen. Kent u verhalen? Dan vraagt het comité om deze met hun te delen. Hoe het comité de verhalen gaat gebruiken is nog een onderwerp dat nog verder moet worden uitgewerkt. Het spreekt vanzelf uw privacy hierbij wordt gerespecteerd.

Contact
In het geval u het comité van dienst kunt en wilt zijn kunt u contact opnemen met één van de leden van het comité of mailen of bellen T (0599) 332666.
VIDEO

Video, veel activiteiten rond 75 Vrijheid in de gemeente Stadskanaal.
BEVRIJDINGSROKJES

Waar komt dit idee vandaan?

Tijdens, en direct na de bevrijding droegen sommige vrouwen kleurige patchwork; rokken gemaakt van oude lapjes met als overheersende kleuren rood, wit, blauw en oranje, iets wat later zou gaan heten Bevrijdingsrok. 

De bedenkster van deze rok was de Amsterdamse verzetsheldin Adrienne Minette (Mies) Boissevain - van Lennep (1896-1965). Het samenvoegen van stofresten, moest de wederopbouw en vernieuwing van Nederland verbeelden. De rok moest het saamhorigheidsgevoel van vrouwen versterken, en standsverschillen moest je niet kunnen zien. 

De filosofie was:
Eenheid in veelheid, nieuw uit oud, opbouw uit afbraak en ééndracht maakt macht.

Voor de maandag van de feestweek zijn wij 3 rokjes nodig (commissieleden), en ongeveer 25 bevrijdingsschortjes.

De lapjes hebben wij al verzameld, wilt u ons helpen ze in elkaar te zetten?

Reageer via 'Aanmelden' en in dit formulier aanvinken: 'naaien van bevrijdingsrokjes'.
U kunt uzelf ook met meerdere personen tegelijk opgeven. 

Wij gaan proberen dit te plannen in groepsverband, om er gewoon een paar gezellige uurtjes van te maken!

Vrijheid maak je samen!

Voor vragen kunt ook één van ons aanspreken:
Janneke Prins
Helga Huls
Fianne Koudstaal
of mailen

Aanmelden

Bron filosofie
ZINGEN IN PROJECTKOOR

Het idee is dat het koor gedurende de 'dag terug in de tijd', en tijdens de herdenkingsdienst een aantal mooie liederen gaan zingen, die passen bij het bevrijdingsthema.

Silke van der Heide gaat het koor begeleiden, en zij is al druk bezig met de voorbereidingen!
Jong en oud kan deelnemen, vrijheid maak je samen!

De repetities zijn vanaf 8 februari, op zaterdagmorgen om 10.00 uur, en duren per keer ongeveer 2 uur. De repetities zullen ongeveer 5 tot 8 keer plaatsvinden.

We zijn heel blij dat er al een aantal mensen zich hebben opgegeven via de site, de schakel of die ons gewoon persoonlijk benaderd hebben (dat kan natuurlijk ook!).

Direct opgeven? Dat kan hier.

Twijfelt u/twijfel jij nog? Neem gerust even contact op met Silke of iemand uit de commissie.
Mailen kan ook.
 
Let op; het is niét verplicht bij beide optredens aanwezig te zijn. Op maandag zullen er diverse liederen gezongen worden, waarvan een deel ook tijdens de herdenkingsdienst zullen worden gezongen. Tijdens de herdenkingsdienst worden er ook een aantal christelijke liederen gezongen.
BEVRIJDINGSCONCERT 9 MEI

Ook dit jaar organiseert de orgelcommissie van de Hervormde gemeente te Onstwedde een speciaal 'oranjeconcert'. In verband met de viering van 75 jaar bevrijding wordt er een Bevrijdingsconcert mét samenzang georganiseerd op zaterdag 9 mei.

Het concert wordt gegeven door het gereformeerd Mannenkoor "Noord Drenthe" onder leiding van Marnix Onrust.

Aanvang van het concert is 20.00 uur, de deuren van de kerk gaan open om 19.30 uur.
Toegang voor dit speciale concert is gratis.  
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor de onkosten.

Locatie: Hervormde kerk Onstwedde

Voor vragen over het concert of meer informatie kunt u contact opnemen met Anja Wesseling.

E-mail

De organisatie hiervan is niet in handen van de commissie 75 jaar Bevrijding!