05.11.2020 Dankdienst Chr. Geref. kerk

De Dankdienst van de Christelijke Gereformeerde kerk is op donderdag 5 november om
19.30 uur, voorganger is Ds. W.C. van Slooten.