Ter Maarsch

Ter Maarsch wil zeggen: "Te der Maarsch", bij of in het moeras. Het huis Ter Maarsch was dus letterlijk het huis dat bij het veenmoeras stond, zoals op oude kaarten aangegeven.

Bron: Wegwijs, straatnamen en hun betekenis door W.H. van der Ploeg