Achteresweg

De Achteresweg heeft het begrip "es" in zijn naam. De es wordt gevormd door de bijeen liggende bouwakkers van het dorp, waar elk eigengeërfde boer zijn strook grond had. 

Bron: Wegwijs, straatnamen en hun betekenis door W.H. van der Ploeg