Markeweg

Een marke was onverdeelde grond, die door de boeren gemeenschappelijk werd gebruikt. Meestal was dit weiland of heidegrond. Deze markegronden - vandaar de naam - Markweg - werden in de loop van de tijden onder de boeren verdeeld. In Veenhuizen gebeurde dat bij een contract van 16 juni 1817, waarbij de tien gerechtigde boeren het marke- en veenland door loting verdeelden. De officiële Markeweg werd vroeger ook wel "Piepkeweg" genoemd door sommige ingezetenen. Een "piepke" is een pijp onder de weg door, een duiker, aangelegd ten behoeve van het Pagediep.