Wessinghuizerweg

De Wessinghuizerweg is genoemd naar Wessinghuizen. Dit is een buurtschap in de gemeente Stadskanaal. Wessinghuizen ligt ten noordoosten van Onstwedde, op de plek waar de Ruiten-Aa en de Mussel-Aa samenvloeien en verder stromen als de Westerwoldse Aa.

De buurtschap behoort tot de oudere nederzettingen in de huidige gemeente Stadskanaal. Het hoort landschappelijk bij Westerwolde. Wessinghuizen wordt al genoemd in 1391, als vlakbij de buurtschap Egge Addinga, toenmalig Heer van Westerwolde, wordt vermoord.

Van oudsher is Wessinghuizen (net als Veele en Höfte) een esgehucht. Het ligt midden in wat vroeger in de middeleeuwen Centraal Westerwolde was, de driehoek Wedde, Vlagtwedde en Onstwedde. Het is het gebied, dat na prehistorie (late ijzertijd), in de voorchristelijke tijd het eerste door nomaden weer bewoond was. Spoedig kristalliseerde de bewoning de bewoning zich uit in dorpen, het eerste op grotere schaal in Wedde, Onstwedde en Vlagtwedde, later ook in de kleinere buurtschappen.

Wessinghuizen is – als buurtschap - naar alle waarschijnlijkheid ca. 1000 tot 1250 jaar oud en heette honderden jaren geleden Wersinghusen, mogelijk benoemd naar zijn eerste bewoners de familie Wersing. Wersing- stamt wellicht van de mannelijke voornaam Wesse of Wisse. Er wordt ook een Friese invloed gezien in het element “Wetse”, een persoonsnaam. Als dit klopt, dan zou Wersing - een verbastering van Wetsing - geweest kunnen zijn. Andere theorieën leiden de naam af van het woord ‘westen’ en gaan terug naar een variant ‘Westenhusen’.

Klik hier voor meer informatie en wandelingen.