Sikkenbergweg

Als er hier en daar oneffenheden in het veen opdoken, gaf dit meestal aanleiding om deze verhogingen met "berg" te betitelen. Bij de Sikkenberg denkt men dadelijk aan een verhoging in het terrein waar men de sikken (=geiten) kon laten grazen. Toch moet "Sikke" een verbastering zijn van Sipko, een man uit het geslacht Frouws, die hier lang geleden moet zijn doodgeslagen. De Sikkenbergweg is hiervan afgeleid. Deze weg loopt uit op de Zijdstukkerweg. 

Bron: Wegwijs, straatnamen en hun betekenis door W.H. v/d Ploeg