Dwarsstukkerweg

De Dwarsstukkerweg is genoemd naar de dwarse percelen dalgrond die daar werden gevormd.