Molenpaal

De naam Molenpaal komt van de korenmolen die hier vroeger heeft gestaan. In de Rechterlijke Archieven van Westerwolde komen we namelijk al op 18 december 1745 deze aantekening tegen: “….Frerick Hardingh, wonende te Onstwedde doet overdragt aan zijn dogter Naenke Hardingh, huisvrouw van Everwijn Claessens Nanninghe, zijn des Frerick Hardinghs wintmoolen tot Onstwedde, huis met twee acker bouwlant voor 2.800 Caroli gulden …..”

Het gaat hier vrijwel zeker om dezelfde windmolen, waarvan we al anno 1617 lezen dat hij is “….geset met consent  (=toestemming, KM) van de hertogin van Aarschot, princesse van Aremberg…..”. Volgens de molendeskundige B. van der Veen Czn. Te Groningen betreft ’t hier een “….standerdmolen, die stond bij de zogenaamde ‘molenpaal’, een balkje over de Aa tussen Onstwedde en Sterenborg….”
Een standerdmolen is een molen van het soort, dat we nu nog aantreffen op de wallen van Bourtange en in Ter Haar, tussen Sellingen en Ter Apel.