Oldehof

De Oldehof ontleent zijn naam aan een lijnacker, die gelegen was op "d' Olde Hoff", volgens een akte uit 1658. Deze boerderij moet in de buurt van Veenhuizen hebben gelegen. Een lijnacker (letterlijk linnenakker) is een vlasakker. In een rapport uit circa 1835, dat de burgemeester aan de gouverneur des Konings uitbrengt, staat, dat er geen vlasverbouw meer plaats  vindt in de gemeente. De vlasakkers behoren dus al sinds onheuglijke tijden tot het verleden. 

Bron: Wegwijs, straatnamen en hun betekenis door W.H. van der Ploeg