Spanweg

Hoewel de Spanweg pas in 1965 zijn naam kreeg, moet die naam veel ouder zijn, maar een afdoende verklaring is nog steeds niet te geven. Misschien zit hier toch een eigennaam achter.

Bron: Wegwijs, straatnamen en hun betekenis door W.H. van der Ploeg