Duinweg

De Duinweg is van oorsprong het einde van de Beumeesweg. De Duinweg ligt aan de noord-oostzijde van de esgronden.