Historisch fotoboek Onstwedde rond 't Loug en 't Wold

Einde reis door het kerkdorp Onstwedde

Heije Wubs Molenaar van de Dorpsstraat

Vos zien gruine kaamp

Boerschap Höfte en de Streekweg

Stokoude buurtschap Wessinghuizen

t’ Is feest op de 2e Barlage

Het Barleger mesien

De aardappel “ kraabers” en “kraabsters”

Jan Wakker de klompenmaker

De meisjes in deze prachtige”Sportkarre”

Prachtige windkorenmolen van  de haven

Tien schepen in de Onstwedderhaven

Het schip van Jan Kuiper uit Onstwedde

Goeie ouwe tijd

Muziekkorps Soli Deo Gloria

De kunstmestloodsen aan de haven

Ol Jan Vos van Barlage

Wagens, wipkarren en houten schoppen

'n Knap stukkie waark heur!"

Jongelingsvereniging

"Draagt elkanders lasten"

De “Juvver” in de steigers

Een bouwwerk wat je boeit

Bansterdeuren van boerderij-pastorie

Kostersfamilie Jan Kruize

Koert Louwdijk heeft een woning gekocht

Hé, wat moet dat daar!"

Albertje Bleker in het karretje

We will'n achter de keunigin aan

Cowboy Jan Thools

Swienevangers van Westerwolde

Het Barleger mesien

Lege Hoeske van Wessel en Trientje

Een derde kerkgebouw in Onstwedde

Christelijke U.L.O. in 1925

U.L.O.-bigg’n op het schoolplein

Hai is in pluuster geboorn

Het hoeske van Slagter

Garage Meijer aan de Dorpsstraat

Hotel - Café Bots in Onstwedde

Café door brand verwoest

Hindrik en Albertje Timmer

Hotel Westerwoldia in Onstwedde

Eerste Onstwedder postkantoor

Brand verwoest pand bakker Jansen

Heikens busonderneming

Taxibedrijf Heikens

Fietsenmakerij Luud Heikens

De grootste boerderij van de Dorpsstraat

Het huis van Luud Heikens

Feest op de Gereformeerde school

De Gereformeerde lagere school

Supermarkt B. Halmingh

De Dörpsstroate is net schoon

De oudste woningwetwoningen

De stelmakerij van Elze Hut

De boerderij van Jan Karskens Wubs

De sterkste man van Onstwedde

Geref. kleine meisjesvereniging

Gereformeerde meisjesvereniging

Gereformeerde jongelingsvereniging

Nieuwe pastorie bij Geref. Kerk

Kerk in de Hörn gesloopt

Veel bezwaren tegen voetpaden

Het pand van Hidding en Wakker

Marskramer Simon Pool

Koningin Wilhelmina in ons dorp

Panorama vanaf de toren geref.Kerk

De 'sikke' van Meeme Wever

De openbare school aan de Brink

Sigarenfabriek op de Brink

Hardingstraat wint eerste prijs

Het bedrijfspand van timmerman Geert Haan

Jan Wubs, de vader van schilder Jan Wubs

Het huis van meester Roelf Maarsingh

Het gaat beregoed met ons 'swien'

Geert Bruggers liet veengebied ontginnen

Met ‘roezeg swiennaar de berenhouder

Voorwoord Onstwedde rond 't Loug en 't Wold