Besselinglaan

De Besselinglaan dankt zijn naam aan het erve Besselingh aan de Dorpsstraat. Aijcke Besselingh betaalde van 1482 tot 1499 wintertarwepacht voor landerijen in Onstwedde aan het Klooster in Ter Apel. In 1568 betaalt Sicke Besselijnck hoenderbelasting onder eigenerfden.
Circa 1575 is het Besselingh door de erven van Sicke Besselingh verkocht aan Folcker Fockers Heijingh geboren ca. 1600, huwt ca. 1635 N.N. en wordt Besselingh genoemd.
Op 23-03-1755 huwt Hadewijgh Nannes Besselingh met Roelf Schultes op 't Besselingh. Op 23-05-1864 huwt Grietje Besselingh de laatste Besselingh met Nanne Jan Huiges. De laatste boer op het Besselingh was Geert Huiges Jzn.

Bron: Onstwedder straatnamen, hun herkomst en betekenis, Onstwedder erven, bewoning van Onstwedde in 1829 door Harm Luring