Scholtweg

De herkomst van de naam Scholtweg heeft verschillende verklaringen:

1. De Scholtweg dankt zijn naam aan een stuk land dat Scholthoven kampen heet. In de volksmond de Scholt-ooms. Dit is ijzerhoudende grond.

2. De Scholtweg heeft iets te maken met de scholte, schulte of schout, zoals de plattelands-burgemeester vroeger wordt genoemd. De letterlijke afleiding van het woord scholt of schout is iemand die een ander om zijn schulden aanspreekt.

Bron: Wegwijs, straatnamen en hun betekenis door W.H. van der Ploeg
Onstwedder straatnamen hun herkomst en betekenis door Harm Luring