De Dillelaan dankt zijn naam aan een akker "in de Dille genoemd". De betekenis van dit woord is niet met zekerheid vast te stellen. Het woord kan de naam van een plant zijn, maar ook een buis, waarin de steel van een schop bevestigd werd. In de Middeleeuwen had het woord in Duitsland ook de betekenis van een omheining van paalwerk, zodat we hier ook aan een begrensde, afgepaalde akker kunnen denken.

Bron: Wegwijs straatnamen en hun betekenis door W.H. van der Ploeg

Dillelaan