Werkgroep Roemenië (Kleding inzameling)

De werkgroep Roemenië zamelt continue kleding in voor hergebruik in Roemenië.

Diaconale Werkgroep Roemenië Onstwedde
Medio 2002 is vanuit de diaconie ondersteuning verleend aan een verzoek van de Stichting Hulp Oost Europa (HOE) om oude landbouwwerktuigen op te knappen voor diaconale loonwerkbedrijven in Roemenië, het ging om de plaatsen Iemate de Niagra, Uleacu de Beius en Zsobock. Op deze manier zijn kerkelijke gemeenten geholpen doordat ze de agrarische werkzaamheden zelf kunnen uitvoeren en voor andere plaatselijke bedrijven loonwerk kunnen verrichten. Met hogere opbrengsten uit de oogst en zelf loonwerk verrichten worden de inkomsten voor de kerkelijke gemeente en verwante instanties (zoals bijvoorbeeld een kindertehuis) verhoogd. Het verstrekken en vervangen van landbouwwerktuigen gebeurd momenteel nog incidenteel.
Naast het werktuigenproject wordt agrarische bijstand en kennis over gedragen aan boeren in Roemenië en regelmatig zijn er contacten met de Stichting Hulp Oost-Europa en met kerkelijke gemeenten in Roemenië.
 
Ook kleding is een gewenst artikel en daarom blijft de inzameling ervan doorgaan. Kleding blijft een artikel waaraan nog steeds grote behoefte is, met name in ziekenhuizen en andere tehuizen en in persoonlijke schrijnende situaties.

Voor het verkrijgen van financiële middelen voor de kosten van transport en dergelijke vinden er regelmatig acties plaats.

Kleding inzamelen en kledingcontainer
Iedere maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur kunt u kleding voor Roemenië deponeren in de container bij de familie Meems aan de Kampweg 3 in Onstwedde.

Bij de containers en kisten in de schuur is een paal met bus (spaarpot) geplaatst voor vrijwillige bijdragen. Voor één transport liggen de kosten op ongeveer € 1.700,00. Vandaar dat de mogelijkheid tot stand is gebracht om ook op deze wijze geld bijeen te krijgen. (Als tip voor een gift per ingeleverde zak met kleding € 0,50).

Er kan ook geld worden overgemaakt op rekeningnummer NL04RABO 0343 5427 49 onder vermelding van “gift Roemenië”.

Sortering en tevens inzamelmoment:
Op iedere eerste zaterdag van de maand is de sortering van de binnen gekomen kleding en andere materialen, ’s morgens van 9.30 uur tot 11.00 uur te Veenhuizen 18.(of 18a) In de 1e week van de maanden mei en november komt de kleding van de Kanaalstreek-parochies erbij.

De werkgroepleden zijn:
Dhr. B.A. Meems, Mw. A. Meijer – Balkema, Dhr. L. Ras, Dhr. D. Smith, Dhr. E. Sterenborg, Dhr. N. Sterenborg, Mw. T. Wolfs – Louwdijk.