Beukenweg

Voor de ruilverkaveling was dit een doorgaande zandweg naar de akkers op de Holte. Hier lagen een aantal akkers die 'De Beuken' werden genoemd.

Bron: Onstwedder staatnamen Hun herkomst en betekenis Onstwedder erven Bewoning van Onstwedde in 1829 door Harm Luring