Hardingstraat

In 1938 kwam de naam Hardingstraat tot stand. Harding was een wethouder van de gemeente Onstwedde. Boelem Freeks Hardingh was ongehuwd. Hij is geboren op 27 oktober 1812 en overleden op 30 april 1879. Hardingh stamt uit een zeer oud Onstwedder geslacht. Nakomelingen uit de familie Hardingh waren zeekapiteins in Pekela en later in Amsterdam waar de naam nog voorkomt.
Boelem Hardingh was al in de veertiger jaren lid van de gemeenteraad. In 1846 was hij één van de leden van de "Commissie tot steun van de arbeidende klasse tengevolge van het mislukken van de aardappeloogst". De aardappelziekte had namelijk in 1845 geheel Nederland geteisterd. De burgemeester van Onstwedde moest in september van dat jaar meedelen dat reeds een kwart van de oogst verloren is gegaan. De genoemde commissie had ten taak, voorzieningen te treffen tegen de dreigende armoede en hongersnood. In de winter van 1845 en 1846 moet de gemeente dan ook ruim 1200 gulden aan ondersteuning uitkeren. Als in in 1851 de eerste gemeenteraadsvergadering "nieuwe stijl" (de gemeentewet van Thorbecke trad dat jaar in werking) plaats vindt, wordt Hardingh tot wethouder gekozen. Hij houdt deze functie een kwart eeuw lang.

bron: Onstwedder straatnamen Hun herkomst en betekenis Onstwedder erven Bewoning van Onstwedde in 1829 door Harm Luring