Thedinglaan

Erve Thedingh was één van de oude erven van Onstwedde. Er staat geschreven dat in 1475 Wiltet Thedinck klaagt over de wandaden van Haije Addinga. Haije heeft hem twee postulatus gulden afgenomen, waarop Haije geen recht had.
Op 21 september 1657 verkoopt Harm Jarckes Theding aan Engelcke Harming en Geertjen Thedingh huisplaats nummer 78. Dit is het erve Hinckinck. Dit lag aan de noordzijde van de Karskenslaan, in 1830 was Jan Willems Schrijvers, die gehuwd was met Albertje Alberts Hensum de eigenaar. Rond de tweede wereldoorlog werd dit het schrijvershuis genoemd. Hier woonden toen Samuël, Schoontje, Jacob en Abraham Meijer. Abraham overleefde de oorlog. De anderen zijn weggevoerd naar Duitsland. Op 25 mei 1674 verkoopt Harm Theding aan Jan Roefs Dunne en zijn vrouw Gepcke Coetes een huis met tuin nummer 62. Na het overlijden van Jarcke Harms Thedingh moeten zijn kinderen zijn bezit hebben verdeeld, waarbij Harm het huis krijgt en Aaltjen, Wubbe en Swaentje ieder een stuk hofgrong krijgen om er een huis op te bouwen. Op huis nummer 114 komen Aaltje Jarckes Thedingh, gehuwd met Abraham Harms te wonen. Op huis nummer 115 komen Zwaantje Jarckes Thedingh te wonen. Zij was gehuwd met Albert Alberts Snijder. Wanneer Jan Jarckes Theding op 6 mei 1825 kinderloos overlijdt, erft zijn zuster Jantien Jarckes Thedingh gehuwd met Gerrit Lammert Tammes te Veele huis nummer 113. Het erve Thedingh nummer 113 is in 1858 afgebroken.

Bron: Onstwedder Straatnamen Hun herkomst en betekenis Onstwedder Erven Bewoning van Onstwedde in 1829 door Harm Luring

Thedinglaan