Karskenslaan

De Karskenslaan kreeg in 1949 zijn naam. De naam Karskenslaan komt van de tweede burgemeester van Onstwedde. Harm Luring nam in 1811, op bevel van Napoleon, dat iedere Nederlander een achternaam moest hebben, de naam Karsken aan. Harm Jerckes Luring trouwt op 28 mei 1802 met Rixte Elzes Karskens Huitsingh. Hij stamt uit een oud Westerwolds geslacht dat zijn oorsprong vindt in Veele. Al in 1523 wordt ene Wijbo Luiringh genoemd. Karskens was eens van de rijkste boeren van Onstwedde. Hij bezat niet alleen het Huitsingh erve maar ook het Luringh erve te Veele. Als burgemeester heeft hij veel moeilijkheden ondervonden. Zo kwam onder zijn burgemeesterschap de kerkscheuring in 1835 en moest hij opdracht geven aan de veldwachter om de namen op te schrijven van de afgescheidenen die de verboden bijeenkomsten bezochten en degenen die gelegenheid gaf om in zijn huis of schuur de kerkdiensten te houden te beboeten. Zo ook zijn vriend Frerik Hardingh die zijn schuur beschikbaar stelde. Ook maatregelen van hogerhand zaten hem soms dwars, omdat ze indruisten tegen de belangen van de boeren en andere dorpsgenoten. In 1845 kreeg hij op bijna 68-jarige leeftijd eervol ontslag. Hij overleed in 1869 op bijna 93-jarige leeftijd.

bron: Onstwedder Straatnamen Hun herkomst en betekenis Onstwedder Erven Bewoning van Onstwedde in 1829 door Harm Luring