Sterenborg

Het gehucht Sterenborg bestaat uit maar een paar woningen. Sterenborg was in 1659 eigendom van familie Sterenborg. Deze familie verhuisde naar een onbekende plaats. Op 2 april 1659 kocht Harmen Hubbelingh “Het Sterenborgh” voor 5400 caroli gulden en nam de naam Sterenborg aan. Dit was een gevolg van een Westerwolds Landrecht. Daarin werd bijvoorbeeld ook bepaald als een erfdochter in het huwelijk trad met een boerenzoon,  men doorgaans de bruidegom de familienaam van de bruid aannam, als ze op de boerderij van de bruid gingen wonen. Doorgaans was deze familienaam namelijk onverbrekelijk verbonden aan ’t stee, aan de erfplaats dus.
De twee boerderijen te Sterenborg zijn in 1850-1860 verplaatst naar de andere kant van de weg, waar in 1832 vermoedelijk drie boerderijen stonden. Dit geheel was vroeger het Sterenborg. In de eerste boerderij, waar in 1962 een nieuw woongedeelte is voorgebouwd, bevinden zich nog balken uit de boerderij die aan de andere kant van de weg stond, welke was gebouwd in 1737.

Bron: Genealogie Sterenborg, Volders, Bruggers, ter Borg, door G. Sterenborg