02.10.2020 Rik Wever

Naam: Rik Wever
Leeftijd (nu): 20 jaar
Verhaal: 5 jaar geleden

1- Als je nu je verhaal terugleest (zie bovenstaande link), hoe kijk je dan terug op die periode en de plannen die je toen had?

Het was een leuke periode waarin ik al met veel dingen bezig was, voornamelijk binnen mijn hobby. In 2017 heb ik mijn Havo diploma gehaald. De plannen die ik had om naar de lerarenopleiding te gaan zijn niet doorgegaan, ik heb een opleiding gekozen die meer bij mij past. Ik kijk met een positief gevoel terug op die periode vijf jaar geleden.

2- Hoe kijk je in het algemeen terug op de afgelopen vijf jaar, welke gebeurtenissen waren bijzonder of hebben bijvoorbeeld veel indruk gemaakt / invloed gehad?
Omdat ik een opleiding koos die ik alleen ver van huis kon volgen, was ik genoodzaakt op kamers te gaan wonen. Een keuze waar ik nooit spijt van heb gehad. Ik heb steeds meer verbreding en verdieping in mijn hobby en werk gevonden. Zo ben ik fanatiek gaan twitchen (naar zeldzame (vogel)soorten zoeken) en ben ik waarnemingen van vogels en nachtvlinders gaan valideren voor de NDFF (Nationale databank flora en fauna). Ik beoordeel jaarlijks zo’n 55 duizend waarnemingen. In 2018 zag ik samen met een vriend van mij een wolf in de provincie, die ik ook kon fotograferen. Een gebeurtenis die ik nooit zal vergeten, de ontmoeting heeft mijn passie voor de natuur nog meer versterkt.

3- Wat verbaast je het meeste als je jouw verhaal terugleest en waarom?
Het verbaast me het meeste dat ik zo zeker was van de lerarenopleiding, hoewel ik het niet erg zou vinden als ik in de toekomst ooit nog voor een klas sta. Daarnaast benoemde ik het zien van een zeearend als een heel bijzonder moment. Tegenwoordig niet echt meer een soort om van op te kijken, ik zie ze jaarlijks meerdere keren in de regio.

4- Waar woon, studeer en/of werk je op dit moment en hoe bevalt dat?
Momenteel woon ik in Onstwedde bij mijn ouders en op mezelf in Velp. Ik ben in 2017 begonnen met de opleiding bos- en natuurbeheer aan Van Hall Larenstein in Velp. Vervolgens ben ik mij gaan specialiseren in de toegepaste ecologie. Vanaf september 2020 heb ik nóg meer verdieping gezocht in de eco-hydrologische kant van natuurbeheer- en inrichting. De opleiding bevalt mij erg goed. Ik werk verder al ruim vijf jaar met veel plezier bij de Coop in Onstwedde. Daarnaast werk ik nu twee jaar als ecoloog-inventarisatie bij een ecologisch bureau. Ik voer inventarisaties uit voor terrein beherende organisaties en provincies. Het is fijn om van je hobby je werk te maken.

5- In welk opzicht ben jij / is je toekomstbeeld of zijn je plannen het meest veranderd?

Zoals ik al zei is mijn toekomstbeeld als leraar niet echt meer aan de orde. Verder is mijn kennis over natuur en mijn enthousiasme daarvoor is alleen nog maar meer gegroeid in de afgelopen jaren.

6- Welke plannen / ideeën die je toen had zijn het meeste uitgekomen?
Ik heb in het vorige interview één plan genoemd en daar is dus niks van gekomen. In 2016 kreeg ik eigenlijk pas het idee om de opleiding in Velp te doen en dat is het dus ook geworden.

7- Wat is vandaag de dag je connectie met Onstwedde, in hoeverre is dat veranderd t.o.v. vijf jaar geleden en hoe kijk jij naar het dorp in het algemeen?
Doordat ik nu doordeweeks in Velp woon ben ik wekelijks nog maar twee dagen in Onstwedde. Daarnaast heb ik ook al twee jaar een vriendin die in Zwolle woont, dus daar ben ik dan ook regelmatig. Echter vind ik het wel altijd fijn om weer thuis te komen in Onstwedde. Ik vind dat er in Onstwedde altijd een gezellige en vertrouwde sfeer hangt.

8- In welk opzicht denk je dat het dorp de komende vijf jaar zal veranderen en welke verandering(en) / ontwikkelingen zou jij positief vinden voor het dorp?
In mijn beleving is het dorp over het algemeen nooit echt veranderd, maar dat kan ook aan mij liggen. Wat trouwens pas écht een goede ontwikkeling zou zijn, is als er wat meer vogelaars in Onstwedde zouden komen… :)

9- Onontkoombaar: hoe denk je dat jouw leven er over vijf jaar uitziet?

Ik zit nog te twijfelen wat ik ga doen na mijn opleiding, als het goed is ben ik volgend jaar klaar. Ik heb dan de keuze om werk te zoeken of om door te gaan op de universiteit. Zelf denk ik dat ik uiteindelijk toch kies om te gaan werken.

10- Tot slot, nog dit (voor jong en oud):

Tja, nu kan ik hier natuurlijk één of ander cliché noemen, maar daar heeft niemand iets aan. Kijk goed om je heen als je buiten bent, want ook in Onstwedde is er genoeg te zien. En als je/u geïnteresseerd bent in informatie over de natuur in en rondom Onstwedde of je wilt een waarneming delen; mensen mogen altijd bij mij aankloppen.

Foto 2020, Rik Wever
Foto 2015,
Rik Wever (met verrekijker aan de slootrand)

Co-productie Wouter de Vries Onstwedde.info