Norwell Outdoor Fitness

Ocrea spant zich in voor een vitale en fitte dorpsgemeenschap. We zijn een dorp met een rijk verenigingsleven
op gebied van sport. Ocrea wil daarom graag een voorziening creëren die niet alleen aanvullend kan zijn voor de
sportverenigingen, maar die ook vooral laagdrempelig en toegankelijk is voor de mensen die niet aangesloten
zijn bij een sportvereniging. We zien om ons heen een aantal ontwikkelingen, te weten:

1. Een groeiend aantal mensen, zowel jongeren als volwassenen, met een ongezonde levensstijl, 
        die daardoor vaak kampen met overgewicht en een slechte algemene conditie.

2. Een veranderende zorg voor ouderen, ouderen wonen langer thuis, of in een aantal gevallen
        moeten ze langer thuis wonen omdat ze niet 24-uurszorg nodig hebben die perse in een
        verzorgingstehuis moet plaatsvinden.  Er komt meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid
        voor de gezondheid. 

3. Een wereld met steeds meer contacten via social media of andere virtuele kanalen en steeds
        minder ruimte om elkaar daadwerkelijk te ontmoeten, elkaar te leren kennen en er voor
        elkaar te zijn. Hiermee samenhangend zien we ook de neiging tot minder bewegen.

4. Een toenemende individualisering, waardoor ook in kleinere kernen de sociale structuren worden
        aangetast.

5. Een toenemend aantal mensen waarvoor de drempel, om wat voor reden dan ook,  om actief
        aan de gezondheid te werken te groot is. 


Met de realisatie van een outdoor fitnesspark in Onstwedde wordt actief buiten spelen, sporten en elkaar
ontmoeten erg laagdrempelig en goed bereikbaar voor jong en oud, inwoner en toerist!

Daarmee doen we recht aan onze doelstellingen, namelijk dat we er zijn voor iedereen in het dorp, maar tevens
kunnen we op deze manier een prachtige invulling geven aan enerzijds de versterking van de
sociale structuren en anderzijds aan onze verantwoordelijkheid voor een gezonde leefomgeving met vitale
inwoners.  Als OCREA denken we dan ook een erg positieve bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering
van de situatie zoals die hierboven in een aantal maatschappelijke ontwikkelingen geschetst.

Nieuws augustus 2017

Er volgt nog een datum voor de officële opening, en eind augustus volgt er meer informatie over sporten onder begeleiding.

U kunt de Norwell outdoor fitness app downloaden via de App store en Google Play. Via deze app kunt u door middel
van filmpjes instructies krijgen over het gebruik van de apparaten. Op dit moment staat locatie Onstwedde
hier nog niet op weergegeven, echter kunt u wel dezelfde apparaten vinden op andere locaties. Informatie over de app
kunt u vinden op de website van Norwell.


Fitness apparaten Onstwedde video's

Crosstrainer

Airwalker

Chest

Back

Bench

Bar

Hip

Pull up

 

Foto's outdoor fitness Onstwedde

Filmpje Outdoor Fitness

 

Sponsoren